Η απάντηση της Ελένης Θεοχάρους στον επίτροπο Χόγκαν για το χαλούμι

Η εγγραφή και ο τρόπος πιστοποίησης του χαλουμιού συνιστά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μορφή ΜΟΕ, στη βάση της οποίας θα πρέπει να καλύπτονται όλοι οι παραγωγοί στο νησί. Αυτή τη θέση διατύπωσε γραπτώς προς την Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Ελένη Θεοχάρους ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν.

Η θέση του Επιτρόπου Χόγκαν, ήταν απάντηση σε επιστολή της κας Θεοχάρους προς τον ίδιο, στην οποία τονιζόταν ότι η εγγραφή του χαλουμιού και ο μηχανισμός πιστοποίησής του δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώρια παράκαμψης της νόμιμης στην Κύπρο Αρχής, αυτής δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην επιστολή του, ο Επίτροπος Χόγκαν επισημαίνει ότι έχει δεσμευτεί να γίνει η εγγραφή με επιτυχία «για όλους» και διευκρινίζει ότι «η εγκαθίδρυση ενός κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου εντός του οποίου θα περιλαμβάνονται όλοι οι παραγωγοί είναι ζήτημα κλειδί».

Η κα Θεοχάρους θεωρεί ως διπλωματική υπεκφυγή την απάντηση του Επιτρόπου Χόγκαν και με νέα της επιστολή υποστηρίζει ότι δεν έχει καμιά επιφύλαξη για την περίληψη της εγγραφής και του μηχανισμού πιστοποίησης του χαλουμιού στο πλαίσιο των ΜΟΕ, φτάνει, όπως διευκρινίζει, να μην παρακάμπτονται οι νόμιμες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες συμφώνως με την αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου, είναι οι μόνες που αναγνωρίζονται από την ΕΕ. Είμαι σίγουρη, επισημαίνει η κα Θεοχάρους, ότι τα ΜΟΕ δεν εφαρμόζονται για τη δημιουργία συνθηκών παράκαμψης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά για την επανενσωμάτωση του βόρειου κατεχόμενου τμήματος του νησιού σε αυτήν, όπως το Πρωτόκολλο 10 καθορίζει.