Ευρωπαϊκή στήριξη στη διάνοιξη Δερύνειας και Λεύκας – Απλίκι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το άνοιγμα δυο νέων σημείων διέλευσης της Πράσινης Γραμμής στη Δερύνεια και Λεύκα-Απλίκι και ως περαιτέρω έμπρακτη στήριξη, σημειώνει ότι είναι έτοιμη να συνεισφέρει οικονομικά στο κόστος των έργων για τη διάνοιξη των σημείων διέλευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Επιτροπή προέβη σήμερα στην τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου που ρυθμίζει τη διέλευση εμπορευμάτων και προσώπων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής στην Κύπρο.

Με την τροποποίηση αυτή στον κατάλογο των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης της Πράσινης Γραμμής προστίθενται τα δυο νέα σημεία διέλευσης στη Δερύνεια και τη Λεύκα-Απλίκι.

Πηγή: ΚΥΠΕ