Ευρωδικαστήριο: Nόμιμες οι οδηγίες της ΕΕ για καπνό, μέντα και ηλεκτρονικά τσιγάρα

Υπέρ της νομιμότητας της νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα καπνού αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κρίνοντας ότι “τόσο η εκτεταμένη τυποποίηση των συσκευασιών όσο και η μελλοντική απαγόρευση των τσιγάρων με μινθόλη στην Ένωση κρίνονται νόμιμες, όπως και η ειδική ρύθμιση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα”, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση, από τις 20 Μαΐου 2020, της διάθεσης στην αγορά προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση, όπως η μέντα, καθώς  και την τυποποίηση της επισήμανσης και της συσκευασίας των προϊόντων καπνού.

Μετά από προσφυγή περί του αντιθέτου της Πολωνίας και της Ρουμανίας το δικαστήριο έκρινε πως τα τσιγάρα με γεύση μέντα, “λόγω του ευχάριστου αρώματος γεύσης της, έχουν ως σκοπό να καταστήσουν πιο δελεαστικά για τους καταναλωτές τα προϊόντα καπνού, ενώ η μείωση της ελκυστικότητας των προϊόντων αυτών μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του καπνίσματος και της εξάρτησης τόσο στους νέους όσο και στους συνήθεις χρήστες”.

Το Δικαστήριο εκτιμά ότι η οδηγία, απαγορεύοντας την κυκλοφορία προϊόντων καπνού με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση, προλαμβάνει ακριβώς την ανομοιογενή εξέλιξη των ρυθμίσεων των κρατών μελών.

Όσον αφορά την τυποποίηση της επισήμανσης και της συσκευασίας των προϊόντων καπνού, το Δικαστήριο διευκρινίζει εκ προοιμίου ότι τα κράτη μέλη επιτρέπεται να διατηρήσουν σε ισχύ ή να προβλέψουν νέες απαιτήσεις μόνον ως προς τις πτυχές της συσκευασίας οι οποίες δεν εναρμονίζονται με την οδηγία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ειδικό καθεστώς για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποχρέωση των κατασκευαστών και των εισαγωγέων να υποβάλλουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές κοινοποίηση για κάθε προϊόν που προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά (με παράλληλη υποχρέωση standstill για έξι μήνες), αναγραφή συγκεκριμένων προειδοποιήσεων, μέγιστη περιεκτικότητα 20 mg/ml σε νικοτίνη, χωριστό ενημερωτικό φυλλάδιο εντός της συσκευασίας, ειδική απαγόρευση διαφημιστικής προώθησης και χορηγιών, καθώς και κατάρτιση και διαβίβαση ετήσιας έκθεσης, το Δικαστήριο επικυρώνει το σκεπτικό του συντάκτη της οδηγίας.