ΕΤΕΚ: Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας με αξίες του 1980 προκαλεί μια σειρά από αδικίες

Το ΕΤΕΚ σε ανακοίνωσή του εκφράζει απογοήτευση καθώς για άλλη μια χρονιά ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας θα επιβληθεί με τις αξίες του 1980, “παρά την ορθή παραδοχή όλων” πως η επιβολή σε αυτή τη βάση συνιστά στρέβλωση και προκαλεί μια σειρά από αδικίες.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΕΚ θεωρεί πως πλέον δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία εάν και το 2016, για οποιοδήποτε λόγο, δεν γίνει κατορθωτό να διορθωθεί αυτή η θεμελιώδης στρέβλωση της επιβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας στη βάση των αξιών του 1980.

Με την ευκαιρία αυτή, το ΕΤΕΚ αναφέρει πως το εδραιωμένο πια φαινόμενο του μειωμένου συντελεστή φορολογικής συμμόρφωσης για ακίνητη ιδιοκτησία μεγάλης αξίας θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί από την Πολιτεία, στα πλαίσια της φορολογικής δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικά σημειώνεται πως, ενώ η φορολογική συμμόρφωση φυσικών και νομικών προσώπων με ακίνητη ιδιοκτησία αξίας μέχρι και €170.000 (αξίες του 1980) υπερβαίνει το 90%, αυτή μειώνεται σχεδόν γραμμικά και καταλήγει σε ποσοστά κάτω του 70% για αξίες μεγαλύτερες των €800.000 (αξίες του 1980).

Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής για αύξηση του κινήτρου (17,5% έκπτωσης) έγκαιρης εξόφλησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, αλλά και την εισαγωγή επιπρόσθετου κίνητρου (έκπτωσης 20%) εφόσον η πληρωμή γίνει μέσω διαδικτύου ή μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κάτι τέτοιο ενισχύει τη χρήση της τεχνολογίας για τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και μειώνει ταυτόχρονα το διοικητικό φόρτο των λειτουργών του Εφόρου Φορολογίας και την ταλαιπωρία του φορολογούμενου.