Επιφύλαξε για αργότερα την απόφαση του το Ανώτατο για την Μαρίνα Πάφου

Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία αναφορικά με τις αναθεωρητικές εφέσεις που εκκρεμούσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη Μαρίνα της Πάφου και το Δικαστήριο επιφύλαξε την απόφαση του.

Ακολούθως , αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία για την ανακοίνωση της απόφασης. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώ η έκδοση της απόφασης υπολογίζεται περί τα τέλη του χρόνου.

Σήμερα όπως ήταν ορισμένη η απόφαση για ακρόαση / διευκρινήσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου αγόρευσαν οι δικηγόροι των διαδίκων , έχουν δοθεί διευκρινήσεις στο Δικαστήριο και έχει ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ