Επιφυλάχθηκε το Ανώτατο για την ακύρωση διαταγμάτων εξασφάλισης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων

Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η διαδικασία σε σχέση με την αίτηση για ακύρωση των διαταγμάτων εξασφάλισης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στην υπόθεση αποστολής απειλητικών μηνυμάτων προς τον νυν Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, την Αναπληρώτρια Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου Ανδρούλλα Ευθυμίου και το δημοσιογράφο Κώστα Νάνο. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή είναι ο τέως Δήμαρχος Πάφου Σάββας Βέργας, η τέως έκτακτη δημοτική υπάλληλος Μαρία Σολομωνίδου, ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Σύφαντος και ο πατέρας της Ηλίας Σολομωνίδης.

Ο δικαστής Αντώνης Λιάτσος επιφύλαξε την απόφασή του για την αίτηση για ακύρωση των διαταγμάτων. Ο δικηγόρος του αιτητή Κωνσταντίνου Σύφαντου, Μιχάλης Πικής, κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου την απάντησή του σε θέσεις που είχε καταθέσει γραπτώς η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Ελενα Ζαχαριάδου.

Σε αυτήν, ο κ. Πικής, επισημαίνει μεταξύ άλλων πως “οι επιτρεπόμενοι περιορισμοί στο δικαίωμα ιδιωτικής ζωής, βάσει του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των άρθρων 15 και 17 του Συντάγματος, ταυτίζονται πλήρως με εκείνους του άρθρου 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ως προκύπτει σαφώς από την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην Digital Rights Ireland, όπου διαπιστώνεται ότι η διατήρηση δεδομένων για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος ανταποκρίνεται σε σκοπό γενικού ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας, και επομένως συνιστά επιτρεπόμενο λόγο περιορισμού στην άσκηση του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής”.

Επίσης σημειώνει πως “εκείνο το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί στο δικό μας νόμο και παραβιάζει τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμφώνως της απόφασης στην Digital Rights Ireland, είναι οι διατάξεις στις οποίες αφορούν στην αδιάκριτη διατήρηση των δεδομένων όλων των πολιτών από τους πάροχους υπηρεσιών”.

“Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή επέμβαση στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, η οποία ξεφεύγει σαφώς του μέτρου του ευλόγως αναγκαίου, για το λόγο αυτό ζητούμε την ακύρωση των επίδικων διαταγμάτων εξασφάλισης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, τα οποία διατηρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν κατά παράβαση του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής του Αιτητή”, ανέφερε ο κ. Πικής.

Από την πλευρά, της η κ. Ζαχαριάδου, απαντώντας, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως οι διατάξεις του νόμου  περί διατήρησης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων είναι απόλυτα συμβατές με τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και επικοινωνίας και τους όρους που τίθενται στις συνταγματικές διατάξεις για την επιτρεπτή επέμβαση σε αυτά.

“Εκτός από το ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει το Σύνταγμά μας για επέμβαση στα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής και επικοινωνία, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει το Σύνταγμά μας για επέμβαση στα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής επικοινωνίας, πληρούν και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει και η Νομολογία του ΕΔΑΔ σχετικά με την αναγκαιότητα και αναλογικότητα των περιορισμών του δικαιώματος της επικοινωνίας”, ανέφερε.

Είπε επίσης πως “το σύνολο των διατάξεων του νόμου, τόσο αυτών που αφορούν τη διατήρηση όσο και αυτών που αφορούν την πρόσβαση στα δεδομένα, διασφαλίζει συνολικά ότι τα υπό  αναφορά δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Χάρτη (Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) δεν περιορίζονται κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας”.

Σημείωσε περαιτέρω πως ο νόμος πρέπει να εξετάζεται υπό το φως του Συντάγματος και όχι υπό το φως του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, προσθέτοντας πως και αν ακόμα πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητα του νόμου με το Χάρτη, “θεωρούμε ότι οι πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι απόλυτα συμβατές με αυτόν”.