Επιρρεπείς στην παρανομία! Χιλιάδες οι καταγγελίες της αστυνομίας σε τρεις μέρες –

Συνεχείς είναι οι συντονισμένες εκστρατείες της Αστυνομίας στο πλαίσιο της αντιεγκληματικής της δράσης για εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη, καθώς και για πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Χιλιάδες ήταν οι πολίτες που καταγγέλθηκαν σε διάρκεια τριών μόνο ημερών, σε όλη τη Κύπρο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ημερομηνιών 5 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου, 2015, ελέχθησαν 3,502 οχήματα και 4,246 πρόσωπα, παγκύπρια.

Επίσης, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 4,455 νυκτερινά κέντρα, σε όλες τις επαρχίες, στη διάρκεια των οποίων έγιναν 1,322 καταγγελίες για αδικήματα που αφορούν τον περί κέντρων αναψυχής νόμο.

Εξάλλου, στη διάρκεια επιχειρήσεων που διεξήχθηκαν για εφαρμογή του Νόμου που αφορά τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ελέγχθηκαν 338 ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας και προέκυψαν 8 καταγγελίες.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πρόληψης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, διενεργήθηκαν τροχονομικοί έλεγχοι σε όλες τις επαρχίες, κατά τους οποίους προέκυψαν 13,034 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα, εκ των οποίων 5,883 για υπερβολική ταχύτητα. Παράλληλα, έγιναν 9,926 έλεγχοι αλκοόλης και προέκυψαν 781 καταγγελίες.

Οι συντονισμένες και στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας, καθώς και οι τροχονομικοί ελέγχοι θα συνεχιστούν, για να προληφθεί και παταχθεί κάθε μορφή παρανομίας και εγκληματικότητας, με στόχο την περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.