Επίδομα διακίνησης σε νεφροπαθείς ανεξαρτήτως εισοδήματος αποφάσισε το Υπουργικό

Σχέδιο παροχής επιδόματος διακίνησης στους αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με βάση το σχέδιο αυτό, οι δικαιούχοι που διαμένουν μόνιμα εντός δήμων θα λαμβάνουν κάθε μήνα στο ποσό των 51 ευρώ, και οι δικαιούχοι που διαμένουν μόνιμα εντός κοινοτήτων το ποσό των 102 ευρώ. Με βάση στοιχεία που συγκέντρωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περίπου 530 αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείας παγκύπρια θα καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος. Το συνολικό επιπρόσθετο κόστος για την καταβολή του υπολογίζεται σε περίπου 430 χιλιάδες ευρώ ετησίως.

Όπως δήλωσε, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σκοπός του σχεδίου που εγκρίθηκε είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς, ανεξαρτήτως εισοδήματος, “ώστε αυτοί να καλύπτουν μέρος των δαπανών για τη διακίνησή τους προς τις μονάδες αιμοκάθαρσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για σκοπούς διενέργειας των αιμοκαθάρσεων που είναι απαραίτητες ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της ζωής τους και η συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους”.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως μετά από εξέταση του θέματος, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περίπου 530 αιμοκαθαιρόμενοι νεφροπαθείς παγκύπρια θα καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, για τον υπολογισμό του ύψους του επιδόματος αξιολογήθηκαν δυο κριτήρια: η συχνότητα αιμοκάθαρσης και ο χώρος διαμονής των ατόμων. Πρόσθεσε πως το ποσό του επιδόματος καθορίστηκε στα 51 ευρώ το μήνα για τους δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα εντός δήμων, και στα 102 ευρώ το μήνα για τους δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα εντός κοινοτήτων.

Το συνολικό επιπρόσθετο κόστος του νέου επιδόματος υπολογίζεται σε περίπου 430 χιλιάδες ετησίως, είπε ο κ. Παπαδόπουλος.