Εξακόσιοι άνθρωποι στη Φυλακή για χρέη – Τι εισηγείται η Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Φυλακών

Εξακόσιοι άνθρωποι βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές για εντάλματα που αφορούν χρηματικές οφειλές. Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Φυλακών με την ανάληψη των καθηκόντων της εισηγήθηκε – αναφέρθηκε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία εξέτασε τον υπερπληθυσμό στις Κεντρικές Φυλακές και την εφαρμογή της ποινής της κοινοτικής εργασίας αντί της φυλάκισης – στον Υπουργό Δικαιοσύνης όπως δεν οδηγούνται στη φυλακή πρόσωπα για εντάλματα που αφορούν οφειλές, αφού δεν συντρέχει λόγος σωφρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης διευκρίνισε στην Επιτροπή ότι λανθασμένα χρησιμοποιείται ο όρος κοινοτική εργασία αντί φυλάκισης καθώς η κοινοτική εργασία είναι ποινική διαχείριση και συνιστά αυθύπαρκτη ποινή. Πρόσθεσε πως πρόκειται για ποινή που το Δικαστήριο επιβάλλει κρίνοντας ότι μπορεί να σωφρονίσει αδικοπραγούντα χωρίς να το στιγματίσει.

Εξήγησε ότι το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα κηδεμονεύσεως με ποινή την κοινοτική εργασία ή και επιμόρφωση. Πρόσθεσε ότι η επιμόρφωση ως ποινή ή μέρος της επιβάλλεται κυρίως σε νεαρά άτομα. Συνεχίζοντας είπε ότι για την εφαρμογή του θεσμού οι λειτουργοί των Κοινωνικών Υπηρεσιών ενισχύονται με εθελοντές. Ανέφερε επίσης ότι το Δικαστήριο Λάρνακας είναι πρωτοπόρο στην επιβολή ποινών κοινοτικής εργασίας.

Η Εκπρόσωπος του Γραφείου Ευημερίας ανέφερε στην Επιτροπή πως το Δικαστήριο όταν εκδώσει διάταγμα κηδεμόνευσης ζητά από το Γραφείο Ευημερίας την ετοιμασία έκθεσης για τις οικογενειακές περιστάσεις του αδικοπραγούντος και ανάλογα με την έκθεση, το Δικαστήριο θα κρίνει εάν το άτομο είναι κατάλληλο ή όχι για να επιβάλει ή όχι ποινή κοινοτικής εργασίας, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από ένα μέχρι τρία χρόνια.

Συνεχίζοντας εξήγησε πως για την επιβολή της ποινής της κοινοτικής εργασίας θα πρέπει να συμφωνήσει και ο αδικοπραγούντας σε εργασία χωρίς αμοιβή.

Παραθέτοντας στοιχεία ανέφερε ότι το 2014 εκδόθηκαν 1209 διατάγματα κηδευμόνευσης και διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει ακριβή αριθμό για την επιβολή ποινής για εργασία χωρίς αμοιβή, ανέφερε ότι συνήθως ανέρχονται στο 60% των διαταγμάτων κηδευμόνευσης.

Συνεχίζοντας είπε πως η ποινή της εργασίας χωρίς αμοιβή επιβάλλεται από το 2005. Για την εφαρμογή της εργάζονται 7 επιτηρητές παγκύπρια σε πλήρη απασχόληση, ενώ υπάρχει και αριθμός μερικώς απασχολούμενων. Για την εφαρμογή του θεσμού συνεργάζονται με τις κρατικές υπηρεσίες 41 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 251 θέσεις κοινοτικής εργασίας και είναι χειρωνακτικές.

Περαιτέρω ενημέρωσε την Επιτροπή ότι σε συνεργασία με το Υπουργείου Παιδείας, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο για τη δημιουργία του μηχανισμού της επιμόρφωσης, ώστε τα Δικαστήρια να επιβάλλουν και αυτή τη μορφή ποινής.

Καταλήγοντας ανέφερε ότι θα ρυθμιστεί συνάντηση των δύο Υπουργείων με τους Δικαστές ώστε να ενημερωθούν και να κρίνουν εάν ο μηχανισμός είναι επαρκής για να επιβάλλουν την ποινή της επιμόρφωσης, θέτοντας χρονικά την έναρξη της επιβολής αυτής της ποινής το τέλος Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, μετά από αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σοφοκλή Φυττή η Επιτροπή θα εξετάσει αυτεπάγγελτα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αναγκαστική μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και την υπόλοιπη ΕΕ και τις δράσεις της κυπριακής Κυβέρνησης σε επίπεδο υποδοχής και πολιτικής κατεύθυνσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.