Ενδιαφέρει τους φοιτητές – Όσοι θα φοιτήσουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο να μην προχωρήσουν σε εγγραφή μαθημάτων στο ΠΚ

Οι πρωτοετείς φοιτητές του, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση και σκοπεύουν να φοιτήσουν σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, δεν πρέπει να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Επισημαίνεται πως, προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου δε δικαιούται να είναι εγγεγραμμένος ταυτόχρονα και σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Κρατικού Ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

«Αυτό, εξάλλου, επιβάλλεται και για σκοπούς ηθικής και δικαιοσύνης προς τους υπόλοιπους υποψηφίους,  οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έγκαιρα τις νέες θέσεις που θα κενωθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Γ’ Κατανομή», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι η Γ’ Κατανομή θέσεων θα γίνει αυτόματα και μόνο ανάμεσα σε όσους και όσες έχουν συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής στη Β’ Κατανομή.

«Συνεπώς, κανένας δε θα χρειαστεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Σε περίπτωση, όμως, που κάποιος υποψήφιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γ’ Κατανομή, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό έντυπο, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ανακοινώσεις», και να το καταθέσει στην ΥΣΦΜ μέχρι και την Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΥΣΦΜ, τηλ.22894021», καταλήγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην ανακοίνωση του.