Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €0,5 εκ. ευρώ για 1ο εξάμηνο 2015

Καθαρά κέρδη €0,5 εκατομμύρια για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα τη Δευτέρα, με αμετάβλητο στο 51% το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις αλλά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να φτάνουν το 61%.

Σε αναφορά του στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά τη δήλωσή του ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Bert Pijls διαβεβαιώνει ότι στόχος της τράπεζας «δεν είναι να ασκήσουμε τα νέα μας νομικά δικαιώματα κατά των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας». Την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι «όσον αφορά πελάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους αλλά είναι απρόθυμοι να πληρώσουν, θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία και θα το πράξουμε ταχύτατα».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ομίλου «το κέρδος του Ομίλου από συνήθεις εργασίες, πριν τις προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και τις ζημιές απομείωσης, ανήλθε στα €42 εκατ. για την πρώτη εξαμηνία, ενώ όσον αφορά στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 στα €20 εκατ».

Ωστόσο, όπως προστίθεται, «μετά τις ζημιές απομείωσης και τις προβλέψεις για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, τη φορολογία και το κέρδος από δραστηριότητες που τερματίστηκαν, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο €0,5 εκατ. για το εξάμηνο, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του έτους αναγνωρίστηκαν ζημιές €12 εκατ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν μειωμένα κατά 31% και ανήλθαν στα €73 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015 από €106 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Αυτή η μείωση «αποδίδεται κυρίως στη μείωση των επιτοκίων και στην ταυτόχρονη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 2% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Παράλληλα, τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα €46 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ το δεύτερο τρίμηνο παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 50% σε σύγκριση με την πρώτη τριμηνία του έτους.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων του Ομίλου ήταν στις 30 Ιουνίου 2015 €119 εκατ., το σύνολο των εξόδων στα €77 εκατ., τα έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν στα €39 εκατ. και τα διοικητικά και άλλα έξοδα στα €35 εκατ.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις το πρώτο εξάμηνο του 2015 έκλεισε με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου να διαμορφώνεται στα €7,4 δισ. (€7,6 δισ. Δεκέμβριος 2014).

Ο Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις παρέμεινε αμετάβλητος στο 51%.

Ωστόσο, από την αρχή του χρόνου οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2% για να διαμορφωθούν στα €6,2 δισ. έναντι €6,3 δισ. τον Δεκέμβριο του 2014.

Στην ανακοίνωση της Ελληνικής αναφέρεται ακόμη ότι «η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, καθώς το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του με τράπεζες διατηρήθηκε στα €3,2 δισ».

Προστίθεται ότι «η Ελληνική Τράπεζα είναι η μόνη συστημική τράπεζα στην Κύπρο, η οποία δεν έχει καμία απολύτως εξάρτηση από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας της ΕΚΤ (ELA) και δεν έχει προβεί σε bail in ή bail out για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες».

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις ανήλθαν σε €4,4 δισ.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται «σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς ο Δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 61% και ο Δείκτης των συνολικών προβλέψεων ήταν στο 46%».

Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου σημειώνεται ότι «ξεπερνά όλες τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015 στο 13,5%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου ήταν 18,1%.

«Η ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, το οποίο συνήλθε σήμερα και ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας, θεωρούν ύψιστης σημασίας τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου», αναφέρεται.

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, «προχωρεί σε αποφασιστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση τους, συμπεριλαμβανομένων διακανονισμών χρεών με ακίνητη περιουσία».

Σε δήλωσή του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του ομίλου Bert Pijls εκφράζει την ικανοποίησή του για την οριακή, όπως αναφέρει, κερδοφορία της Ελληνικής Τράπεζας και την εκτίμηση ότι «η Ελληνική Τράπεζα παραμένει μια δυνατή τράπεζα, έτοιμη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας».

Αναφερόμενος στα μην εξυπηρετούμενα δάνεια σημειώνει ότι «κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2015, συνεχίσαμε τις προσπάθειες διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επιτυγχάνοντας Δείκτη κάλυψης 46%».

Ως αποτέλεσμα, προσθέτει, «καταγράφηκε στο τρίμηνο ζημιά της τάξης των €12 εκ». Εκφράζει την εκτίμηση ότι «θα χρειαστούν ακόμη κάποιες τριμηνίες ανόδου του ΑΕΠ για να υπάρξει σταθεροποίηση και εν συνεχεία βελτίωση και μείωση των ΜΕΔ». Έως τότε, συμπληρώνει, «είναι δυνατόν να παραμείνει η αστάθεια».

Σύμφωνα με τον κ. Pijls η τράπεζα έχει «πλήρη επίγνωση της κοινωνικής της ευθύνης και στόχος μας δεν είναι να ασκήσουμε τα νέα μας νομικά δικαιώματα κατά των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας».

«Ωστόσο, όσον αφορά πελάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους αλλά είναι απρόθυμοι να πληρώσουν, θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία και θα το πράξουμε ταχύτατα», αναφέρει.

Είναι αυτονόητο, προσθέτει, «ότι θα προτιμούσαμε να καταλήξουμε σε λύση μέσω μιας συναινετικής αναδιάρθρωσης, όμως, θα στραφούμε στον νόμο εάν ο πελάτης δεν είναι πρόθυμος να συνεργαστεί». Παροτρύνει επίσης στην τάχιστη εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που αφορά την πώληση δανείων.