Ελληνική Τράπεζα: Η κυπριακή οικονομία μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη το 2015

Την εκτίμηση ότι η κυπριακή οικονομία μπορεί να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2015, εκφράζει η Ελληνική Τράπεζα στην οικονομική επισκόπηση της για το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό θα επιτευχθεί σταδιακά, καθώς το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με αρκετές προκλήσεις, ενώ θεωρεί κομβικό σημείο για τη βελτίωση των προοπτικών ανάκαμψης τη συνεπή εφαρμογή όλων των προνοιών του κυπριακού μνημονίου.

“Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και στην ενίσχυση των θεσμών, αποτελούν μονόδρομο για την ανάκαμψη της οικονομίας και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε όλους τους τομείς”, εκτιμά στην Οικονομική της Επισκόπηση για το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών της Ελληνικής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν τη χαλάρωση των προσπαθειών για μεταρρύθμιση της οικονομίας.

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της η Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών, η Κύπρος πέτυχε σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην εφαρμογή των πολιτικών που καθορίζονται στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε σχέση με τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτικές, η Υπηρεσία θεωρεί πως η καλύτερη της αναμενόμενης δημοσιονομική επίδοση δεν σηματοδοτεί τη χαλάρωση των προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και σημειώνει πως “η πιστή συνέχιση και ενίσχυση της προσπάθειας προς την εξυγίανση του δημοσίου πρέπει να συνεχιστεί χωρίς καμία καθυστέρηση, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας”.

Θεωρεί, επίσης, πως οι θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα συμβάλουν στην επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης και επισημαίνει ότι “χρειάζονται περισσότερες και μεγαλύτερης διάρκειας προσπάθειες για να μπορέσει η οικονομία να επανατοποθετηθεί σε ανταγωνιστική και βιώσιμη πορεία ανάπτυξης”.

“Σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο και πρέπει να εφαρμοστούν μέσα στο 2015 αφορούν στις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, στη δημόσια διοίκηση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στον τομέα της υγείας”, αναφέρει και σημειώνει πως “η υλοποίηση των θεσμικών και δομικών μεταρρυθμίσεων, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προώθηση των επενδύσεων”.

Σε σχέση με τους κινδύνους για την έξοδο της κυπριακής οικονομίας από την ύφεση το 2015, αυτοί είναι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών, η καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στο μνημόνιο συναντίληψης, οι αρνητικές προοπτικές της ρωσικής οικονομίας, αλλά και η οικονομική αβεβαιότητα στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στις εξωτερικές προκλήσεις, σημειώνει ότι, οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ανατολικής Μεσογείου ενδεχομένως να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομική εμπιστοσύνη, στον τουρισμό και κατ’ επέκταση στη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Αναφορικά με τη σημαντικότερη πρόκληση για τον τραπεζικό σύστημα, αυτή είναι η μείωση του υψηλού επιπέδου μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία είναι καίριας σημασίας για την αποκατάσταση της λειτουργίας της τραπεζικής διαμεσολάβησης.

Στην Οικονομική Επισκόπησή της, η Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών της Ελληνικής Τράπεζας αναφέρεται επίσης ότι η αναμενόμενη θετική αξιολόγηση του προγράμματος θα επιτρέψει τη συμπερίληψη των κυπριακών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και σημειώνεται ότι η καλύτερη από την αναμενόμενη εξέλιξη της οικονομίας σε συνδυασμό με την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, επέτρεψαν μέσα σ’ ένα κλίμα βελτιωμένης εμπιστοσύνης την ολοκληρωτική άρση των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων.