Εκ των… υστέρων – Οδηγία της ΕΚΤ επιτρέπει πλέον δημοσιοποίηση της παραχώρησης ELA

Οι Κεντρικές Τράπεζες του ευρωσυστήματος απ` εδώ και πέραν θα έχουν την επιλογή να δημοσιοποιούν την παραχώρηση στήριξης από το μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ELA), ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΚΤ.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες απ` εδώ και μπρος θα έχουν την επιλογή να ανακοινώνουν δημόσια την παραχώρηση έκτακτης ρευστότητας (ELA) στις τράπεζες της χώρας τους, σε περιπτώσεις που οι ίδιες κρίνουν ότι τέτοια δημοσιοποίηση είναι αναγκαία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.

Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα, η παραχώρηση ELA από τις εθνικές κεντρικές τράπεζας δεν ανακοινώνεται, ενώ παρουσιάζεται στους μηνιαίους λογαριασμούς της κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας υπό τον τίτλο «Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ», χωρίς να αναφέρονται τα ονόματα των τραπεζών που λαμβάνουν ELA, όπως ισχύει και για το δανεισμό μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος.