Εκ μητρογονίας πρόσφυγες: Καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΑΔ στην υπόθεση Βρούντου Vs Δημοκρατία

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε απόφασή του που ανακοινώθηκε την Τρίτη, διέταξε την Κυπριακή Δημοκρατία να πληρώσει την παραπονούμενη εκ μητρογονίας πρόσφυγα Μαρία Βρούντου συνολικά σχεδόν €40.000, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων της.

Η κ. Βρούντου γεννήθηκε το 1980 και είχε αρχικά αποταθεί στις κυπριακές Αρχές για προσφυγική ταυτότητα το 2003, λόγω της μητέρας της, πρόσφυγα από τη Σκυλλούρα.

Η κ. Βρούντου προσέφυγε στο ΕΔΑΔ, αφού είχε αποτύχει προσφυγή της στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2006, το οποίο έκρινε ότι δεν είχε τη δικαιοδοσία να επεκτείνει το πρόγραμμα των προσφυγικών ταυτοτήτων για να καλύψει τα παιδιά εκτοπισμένων γυναικών.

Η προσφυγή στο ΕΔΑΔ καταχωρήθηκε πριν 9 χρόνια, το 2006, μετά που το Ανωτάτο Δικαστήριο της Κύπρου – τόσο πρωτόδικα όσο και κατ’ έφεση – απέρριψε προσφυγή της αιτήτριας για δυσμενή διάκριση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της.

Όπως είναι γνωστό μετά την Τουρκική Εισβολή του 1074, η Κυπριακή κυβέρνηση έλαβε την πολιτική απόφαση ότι πρόσφυγες θα θεωρούνταν μόνο τα παιδιά των αρρένων προσφύγων και όχι των γυναικών.

Η αιήτρια Μαρία Βρούντου ήταν πρόσφυγας εκ μητρογονίας και προώθησε την θέση ότι η απόφαση της κυβέρνησης να χειρίζεται διαφορετικά τους εξ αρρενογονίας πρόσφυγες από τους τους εκ μητρογονίες συνιστούσε δυσμενή διάκριση που παραβίαζε το Κυπριακό Σύνταγμα και την Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. («η Σύμβαση»).

Τα επιχειρήματα της αιτήτριας ήταν ουσιαστικά,  τα εξής:

Η χορήγηση προσφυγικής ταυτότητας από τη Κυπριακή Δημοκρατία στα παιδιά αρένων προσφύγων από την Τουρκική εισβολή του 1974, αποτελεί ιδιοκτησιακό / περιουσιακό δικαίωμα παρέχοντας στο κάτοχο της διάφορα οικονομικά ωφελήματα που συμπεριλαμβάνουν βοήθεια σε είδος, βοήθεια σε μορφή ένδυσης και υπόδησης, χρηματική βοήθεια, δωρεά παιδεία, παροχή υποτροφιών, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στέγαση. Αυτό το ιδιοκτησιακό/περιουσιακό δικαίωμα κατ’ επίκληση της υφιστάμενης Νομολογίας του ΕΔΑΔ καλύπτεται και προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου (Προστασία της Ιδιοκτησίας) του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου («το Πρωτόκολλο») της Σύμβασης.
Η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να χορηγεί προσφυγική ταυτότητα σε τέκνα εξ αρρενογονίας και όχι τα τέκνα εκ μητρογονίας καθώς επίσης και η άρνηση των Κυπριακών Δικαστηρίων να προχωρήσουν σε επεκτατική εφαρμογή της ισότητας με βάση το άρθρο 28 του Κυπριακού Συντάγματος, συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) της Σύμβασης. Ταυτόχρονα παραβιάζει το άρθρο 14 της Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου.
Το ΕΔΑΔ με την σημερινή απόφαση του δικαίωσε την αιτήτρια σε όλα τα σημεία και έκρινε ότι:

Υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14 της Συμβασης (απαγόρευση διάκρισης με βάση το φύλο) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου
Υπήρξε παραβίαση του άρθρου 13 της Σύμβασης (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής).
Υπέρ της αιτήτριας επιδικάσθηκαν αποζημιώσεις €25,500 πλέον δικηγορικά έξοδα.
Αντίγραφο της απόφασης βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο CASE OF VROUNTOU v CYPRUS.

Εκτενής νομική ανάλυση της υπόθεσης θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

Εκ μητρογονίας πρόσφυγες: Καταδίκη της Κύπρου από το ΕΔΑΔ στην υπόθεση Βρούντου v. Δημοκρατία (Αίτηση 33631/06), ημερ. 13/10/2015. by Χριστόφορος Χριστοφή.