Εκπρόσωπος: Η ΚΔ θα αξιολογήσει την έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία και θα τοποθετηθεί ανάλογα

Για να προχωρήσει μια απόφαση για την φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου υπηκόων τρίτης χώρας, είναι προαπαιτούμενη η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων έναντι όλων των κρατών μελών της ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα μελετήσει και θα αξιολογήσει το περιεχόμενο της νέας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή από πλευράς Τουρκίας του Οδικού Χάρτη για τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους υπηκόους, και θα τοποθετηθεί ανάλογα στις σχετικές συζητήσεις στο Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως ανάμεσα στους βασικούς όρους που τέθηκαν, και για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία επέμεινε και συμπεριλήφθησαν στον Οδικό Χάρτη, ήταν η πλήρης και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής έναντι όλων των κρατών μελών καθώς και η αποτελεσματική συνεργασία σε όλα τα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ανέφερε, η Κύπρος ζήτησε και περιλήφθηκε ως πρόνοια η ανάγκη για απάλειψη για όλα τα κράτη μέλη, χωρίς διακρίσεις, της απαίτησης για θεώρηση εισόδου για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ στην Τουρκία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως ο Οδικός Χάρτης για τη φιλελευθεροποίηση αποτελεί έγγραφο που εκπονεί η Επιτροπή και τυγχάνει της αποδοχής του Συμβουλίου και περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια επί τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ασφάλεια εγγράφων, μετανάστευση και διαχείριση συνόρων, δημόσια τάξη και ασφάλεια και ανθρωπινά δικαιώματα.

“Η εκπόνηση και υιοθέτηση του συγκεκριμένου εγγράφου για την Τουρκία έγινε το δεύτερο εξάμηνο του 2012, και η Κυπριακή Δημοκρατία είχε καταθέσει σειρά εισηγήσεων, πολλές από τις οποίες έγιναν αποδεκτές και ενίσχυσαν το περιεχόμενο του Οδικού Χάρτη με τρόπο που να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας”, ανέφερε.

Πρόσθεσε πως είναι ταυτόχρονα σημαντικό να επισημανθεί ότι ο Οδικός Χάρτης δεν αποτελεί πολιτικό έγγραφο, αλλά τεχνικό, ώστε να κατευθύνει την τρίτη χώρα στις αλλαγές στις οποίες πρέπει να προβεί και να προχωρήσει για να καταστεί δυνατή η φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων.

Ο Εκπρόσωπος υπογράμμισε πως “όπως σε όλες τις περιπτώσεις φιλελευθεροποιήσεων θεωρήσεων με τρίτες χώρες, έτσι και με την Τουρκία, βασική προϋπόθεση αποτελεί η εκπλήρωση όλων των κριτηρίων ως προς όλα τα κράτη μέλη”.

Ανέφερε πως αφού εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσουν στη συζήτηση της αναθεώρησης του σχετικού Κανονισμού 539/ 2001 ώστε να περιληφθεί η χώρα στον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση για θεώρηση.

“Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία θα μελετήσει και θα αξιολογήσει το περιεχόμενο της νέας Έκθεσης της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα και θα τοποθετεί ανάλογα στις σχετικές συζητήσεις στο Συμβούλιο οι οποίες θα ακολουθήσουν, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι «θα πρέπει να δούμε από τη μια στην ολότητα της την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας, και από την άλλη να δούμε πώς αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση αξιολόγησης που αφορά την Τουρκία. Η περίοδος που διανύουμε είναι η αρχή αυτής της προσπάθειας, θα γίνουν αρκετές συζητήσεις σε επίπεδο αρμόδιων ομάδων εργασίας, σε επίπεδο Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, σε επίπεδο Υπουργών και αν προκύψει η ανάγκη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου”.

“Ταυτόχρονα, επειδή πρόκειται για νομοθετική πράξη, θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να προχωρήσει στις δικές του διεργασίες, σε συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές, στην Ολομέλεια για να δούμε πού θα καταλήξει η όλη προσπάθεια”, ανέφερε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι στα κριτήρια τα οποία πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία ενσωματώθηκαν και πολιτικής φύσεως θέματα.