Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τις πωλήσεις δανείων – Με διασφαλίσεις και κριτήρια

Διασφάλιση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, καθώς και αυστηρά κριτήρια για την πώληση δανείων μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ, που αντιστοιχούν σχεδόν στο σύνολο των δανείων του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, προνοεί το νομοσχέδιο που διέπει την πώληση δανείων, που ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το νομοσχέδιο, που καταρτίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα και έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία, κατατέθηκε στη συνεδρία από τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, θα προωθηθεί άμεσα στα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να λάβουν έγκαιρη γνώση, έτσι ώστε το νομοσχέδιο να πάρει το δρόμο του με την έναρξη των εργασιών στη Βουλή μετά τις θερινές διακοπές.

Με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ οι ίδιες πηγές, δύο είναι τα σημεία κλειδιά του νομοσχεδίου.

Το πρώτο ότι όλα τα δικαιώματα του δανειολήπτη, είτε αυτά σχετίζονται με πρόνοιες της νομοθεσίας, είτε προκύπτουν από οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τον Κώδικα Διαχείρισης Καθυστερήσεων, μεταφέρονται χωρίς καμιά μεταβολή.

Παράλληλα, για δάνεια μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ, που σύμφωνα με τεχνοκράτες, εκπροσωπούν το 96% των δανείων του τραπεζικού συστήματος και καλύπτουν νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθορίζεται πιο αυστηρή διαδικασία βάσει της οποίας οι αγοραστές δανείων θα είναι μόνον κυπριακά αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και πιστωτικά ιδρύματα αδειοδοτημένα σε κράτος – μέλος της ΕΕ, καθώς και ειδικές εταιρείες εξαγοράς δανείων (μη πιστωτικά ιδρύματα) που συστήνονται στην κυπριακή δημοκρατία και αδειοδοτούνται από την Κεντρική Τράπεζα.

Για πωλήσεις δανείων, πέραν τους ενός εκατομμυρίου το μόνο κριτήριο που τίθεται είναι η μεταφορά των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν πως το νομοσχέδιο δεν νομιμοποιεί την ελεύθερη πώληση δανείων, καθώς ήταν ανέκαθεν επιτρεπτή με βάση τις τέσσερις βασικές ελευθερίες της ΕΕ και συγκεκριμένα την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.

Απομόχλευση χωρίς οι δανειολήπτες να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση

Οι ίδιες πηγές τόνισαν στο ΚΥΠΕ, ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα εργαλείο που θα συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση του μεγάλου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζεται πως δεν αναμένεται οι δανειολήπτες να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση από ό,τι ήταν πριν την πώληση δανείων.

Εξήγησαν πως τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι εταιρείες εξαγοράς δανείων θα έχουν περισσότερο περιθώριο να διαχειριστούν τα δάνεια απ’ ό,τι οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση στα βιβλία τους λόγω των μη εξυπηρτούμενων δανείων.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, οι ίδιες οι τράπεζες κατ’ ακρίβεια βρίσκονται «με τη θηλιά στο λαιμό» και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση για να λάβουν πιο δραστικά μέτρα έναντι των ΜΕΔ.

Πηγή:ΚΥΠΕ