Εγκρίθηκε από την Κομισιόν πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου ύψους 54 εκ.

Το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν για την περίοδο 2014 – 2020.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Επίτροπο κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ μέρους της Επιτρόπου περιφερειακής πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτου. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων – 46 εκατομμύρια ευρώ – θα προέλθει από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα και την Κύπρο να αναπτύξουν περαιτέρω τις τοπικές τους οικονομίες με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη βελτίωση των υποδομών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα του δικτύου Interreg, το οποίο έχει προϋπολογισμό 10,1 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2014 – 2020 και αφορά πάνω από 100 διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας μεταξύ περιοχών.

Πηγή:ΚΥΠΕ