Δωρεάν μαθητικά εισιτήρια σε πολύτεκνες οικογένειες από το Υπουργείο Μεταφορών – Τι έγγραφα χρειάζονται

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι θα συνεχίσει και τη φετινή σχολική χρονιά 2015 – 2016 να παραχωρεί δωρεάν εισιτήρια σε οικογένειες πολυτέκνων.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη Γνωστοποίηση που αφορά στον Πίνακα κομίστρων κατ’ επιβάτη για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές, για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά που φοιτούν ταυτόχρονα στη μέση δημόσια εκπαίδευση, καταβάλλεται το μαθητικό εισιτήριο των €10 μόνο για τα δύο παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά δικαιούνται να προμηθευτούν δωρεάν μαθητικό εισιτήριο.

Για την παραλαβή των εισιτηρίων, οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στα ακόλουθα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών τα πιο κάτω έγγραφα:

(α)    αντίγραφο της ταυτότητας πολυτέκνων και

(β)    βεβαίωση φοίτησης για κάθε μαθητή (όχι αντίγραφο)

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να επικοινωνούν με τα ακόλουθα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών:

Πόλη και Επαρχία Λευκωσίας Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Οδικών Μεταφορών Τηλ.: 22807150
22807023
Πόλη και Επαρχία Λεμεσού Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λεμεσού Tηλ.: 25870419
25870458
25870439
Πόλη και Επαρχία Πάφου Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου Tηλ.: 25870419
25870458
25870439
Πόλη και Επαρχία Λάρνακας Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λάρνακας Τηλ.: 24828253
24813427
24813426
Πόλη και Επαρχία Αμμοχώστου Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Οδικών Μεταφορών Αμμοχώστου Tηλ.: 24828253
24813427
24813426