Διορίστηκε επιτροπή για διερεύνηση προβλημάτων υδροδότησης

Το διορισμό Επιτροπής για διερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην υδροδότηση της Λευκωσίας, μετά από την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στον κεντρικό αγωγό Τερσεφάνου – Λευκωσίας, αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, Πρόεδρος της Επιτροπής διορίστηκε ο Στέλιος Αχνιώτης, Πρόεδρος του ΕΤΕΚ και μέλη η Ζωή Κυριακίδη, δικηγόρος της Δημοκρατίας και η Σταύρη Ττόφα, Λογιστής στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.