Διορίζουν εκκαθαριστή για τον Ορφανίδη – Τη Τετάρτη η 1η Συνέλευση πιστωτών και μετόχων

Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε την Πρώτη Συνέλευση Πιστωτών και Μετόχων/ Συνεισφορέων της Εταιρείας ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.

Η Πρώτη Συνέλευση των Πιστωτών θα γίνει στις 29 Ιουλίου η ώρα 11.00 π.μ., ενώ η Πρώτη Συνέλευση των Μετόχων/Συνεισφορέων θα γίνει την ίδια μέρα η ώρα 13.00 μ.μ. Και οι δύο συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ξενοδοχείου Χίλτον Παρκ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, σκοπός των Συνελεύσεων είναι ο διορισμός Διαχειριστή ή Εκκαθαριστή, ο καθορισμός της αμοιβής τους ως και ο διορισμός Εποπτικών Επιτροπών.

Για να έχουν δικαίωμα πιστωτές να ψηφίσουν στην πιο πάνω Συνέλευση θα πρέπει να υποβάλουν επαλήθευση της απαίτησης τους στο γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, Λευκωσία μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου, 2015.

Πληρεξούσια που θα χρησιμοποιηθούν στη Συνέλευση πρέπει επίσης να παραληφθούν μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της 28ης Ιουλίου, 2015.

Αναφορικά με τις μελλοντικές Συνελεύσεις Πιστωτών και Μετόχων/ Συνεισφορέων, πέραν του ότι θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας/ Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Πληροφορίες σχετικά με τις Συνελεύσεις και την υποβολή των επαληθεύσεων και πληρεξουσίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη – Υπηρεσία Αφερεγγυότητας www.mcit.gov.cy/drcor

ΠηγήΚΥΠΕ