Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ΕΕΕ δίνει το Υπουργείο – Ποιοι μπορούν να αιτηθούν

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2015, δηλαδή από 1.8.2015, δύναται να υποβληθεί αίτηση για παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από Χαμηλοσυνταξιούχο, ο οποίος δεν υπέβαλε την εν λόγω αίτηση μέχρι 30.11.2014 για ανυπέρβλητους προσωπικούς λόγους ή για σοβαρούς λόγους υγείας. Σχετικό είναι το άρθρο 39(6) της υπό αναφορά νομοθεσίας.

Οι ανυπέρβλητοι προσωπικοί λόγοι δύναται να περιλαμβάνουν λόγους όπως η προχωρημένη ηλικία ή σε συνδυασμό με διαμονή σε απομακρυσμένη περιοχή ενώ οι σοβαροί λόγοι υγείας, οποιαδήποτε κατάσταση που δεν επέτρεψε στον αιτητή, κατά τη διάρκεια της ορισθείσας προθεσμίας, να υποβάλει αίτηση για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Νοείται ότι ο αιτητής δεν έχει δικαίωμα σε αναδρομική καταβολή του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. Σημειώνεται ότι χαμηλοσυνταξιούχος σημαίνει τον δικαιούχο του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.