Διαφωνεί η Κουρσιουμπά στην ανακοίνωση για υιοθεσία παιδιού

Την αντίθεσή της προς την ανακοίνωση που προωθήθηκε μέσω κυπριακών διαδικτυακών πυλών με έκκληση προς το κοινό να βοηθήσει 8χρονο παιδί, το οποίο χρειάζεται θετή οικογένεια, εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά.

«Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τα αγαθά κίνητρα και το ειλικρινές ενδιαφέρον όλων όσοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ετοιμάσουν και να κοινοποιήσουν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ωστόσο, κρίνω ότι είναι υποχρέωσή μου να τοποθετηθώ δημόσια για να υπογραμμίσω τη θεσμική αντίθεσή μου προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτή καθ’ εαυτή η ενέργεια όσο και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αντικειμενοποιεί το παιδί – σε κάτι που θα μπορούσε να εννοηθεί και ως μοναδικό και περιζήτητο αγαθό – ενώ μεταφέρει το μήνυμα ότι, η διαδικασία υιοθεσίας ή/και μετακίνησης και τοποθέτησης ενός παιδιού προϋποθέτει, πέραν από το παιδί, απλά την ύπαρξη μιας ενδιαφερόμενης και επαρκώς ευαισθητοποιημένης οικογένειας», προσθέτει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει, τόσο την υιοθεσία όσο και τη μετακίνηση και τοποθέτηση παιδιού σε άλλη οικογένεια, ως δυνατές (possible) επιλογές σε ό,τι αφορά τη φροντίδα ενός παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται με ύψιστο κριτήριο τη διασφάλιση του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού.

«Προκειμένου, ακριβώς, να διασφαλιστεί ότι μια πράξη υιοθεσίας ή μετακίνησης και τοποθέτησης παιδιού σε άλλη οικογένεια, θα καθοδηγηθεί από και τελικά θα εξυπηρετήσει, πρωτίστως και πάνω απ’ όλα, το συμφέρον του συγκεκριμένου παιδιού, η Σύμβαση δεσμεύει τα Κράτη να μεριμνούν ώστε οι σχετικές αποφάσεις – αναφορικά με την όλη διαδικασία – να λαμβάνονται μόνο από τις αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση της Κύπρου, οι αρχές αυτές είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). Οι ΥΚΕ έχουν την αρμοδιότητα και είναι σε θέση, αφενός, να αξιολογήσουν τις ανάγκες του παιδιού και να εντοπίσουν πώς είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί καλύτερα το συμφέρον του, και, αφετέρου, να αξιολογήσουν την καταλληλότητα και να διαγράψουν το προφίλ μιας ενδιαφερόμενης οικογένειας, προκειμένου να προχωρήσουν με το καλύτερο δυνατόν ταίριασμα παιδιού/ οικογένειας», καταλήγει η κ. Κουρσουμπά, στην ανακοίνωση της.

Πηγή: ΚΥΠΕ