Δεν ενόχλησαν πολύ – Περιορισμένα τα παράπονα για μηνύματα υποψηφίων

Ο αριθμός των παραπόνων που έχουν φθάσει στο γραφείο της Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για μηνύματα που στέλλονται από υποψήφιους στις βουλευτικές εκλογές σε ψηφοφόρους είναι πολύ μικρότερος από άλλες φορές, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ίδια η Επίτροπος, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου.

Η κ. Νικολαϊδου ανέφερε πως μέχρι στιγμής στο Γραφείο της έχουν φθάσει γύρω στα 10 παράπονα που και αφορούν την αποστολή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα καθώς και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

“Το Δεκέμβριο είχα καλέσει όλους τους οργανωτικούς γραμματείς των κομμάτων και των κινημάτων και τους είχα δώσει γραπτές συστάσεις και προφανώς αυτό τους έκανε να είναι πιο προσεκτικοί”, ανέφερε η κ. Νικολαϊδου, προσθέτοντας πως προφανώς τα κόμματα ενημέρωσαν σχετικά και τους υποψήφιους.

Η κ. Νικολαϊδου είπε επίσης πως “παρατηρούμε ότι με το πού παίρνουμε τηλέφωνο αυτούς για τους οποίους γίνονται παράπονα και τους δίνουμε οδηγίες, είτε γραπτώς είτε προφορικά, οι πλείστοι συμμορφώνονται”.

Η Επίτροπος ανέφερε πάντως πως και η ίδια υπήρξε δέκτης στο κινητό της τηλέφωνο μηνυμάτων υποψηφίων που η ίδια δεν γνωρίζει και τα έχει δώσει προς διερεύνηση. Την Παρασκευή, πρόσθεσε, “έφθασε στο γραφείο μας και ηλεκτρονικό μήνυμα από υποψήφιο κόμματος και το διερευνούμε και αυτό”.

Ερωτηθείσα εξάλλου, για το Μητρώο Αντίταξης Λήψης Πολιτικής Επικοινωνίας που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου και στο οποίο μπορεί κάποιος να εγγραφεί αν δεν επιθυμεί να λαμβάνει έντυπο υλικό από κανένα πολιτικό κόμμα, εκλογικό συνδυασμό ή υποψήφιο, η κ. Νικολαϊδου είπε πως σε αυτό είναι εγγεγραμμένα 30 άτομα.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου και μέσω ηλεκτρονικών μέσων επιτρέπεται μόνο με την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών.

Στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών διευκρινίζεται ότι στους «εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς» συμπεριλαμβάνονται οι σκοποί που επιδιώκονται είτε από εμπορικούς φορείς είτε από φιλανθρωπικά σωματεία ή άλλες οργανώσεις ή ενώσεις, λ.χ. πολιτικού χαρακτήρα.

Με βάση το περί Νομικών Προσώπων (Διασφάλισης των εννόμων Συμφερόντων αναφορικά με Αυτόκλητες Επικοινωνίες) Διάταγμα του 2005, που εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η προστασία από την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων έχει επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα (εταιρείες/οργανισμούς).