Δεκάδες παράπονα καταναλωτών χειρίστηκε το 2014 το ΕΚΚ Κύπρου

Εκατόν ογδόντα μία διασυνοριακές υποθέσεις καταναλωτών χειρίστηκε εντός του 2014 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου και ανταποκρίθηκε σε 460 αιτήματα για παροχή πληροφοριών.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για το 2014, το μεγαλύτερο ποσοστό παραπόνων κατείχε η κατηγορία «Μεταφορές» με ποσοστό 32% (58 παράπονα). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παράπονα καταναλωτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς (καθυστερήσεις/ακυρώσεις πτήσεων, απώλεια αποσκευών κλπ) και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ακολουθούν οι κατηγορίες «Είδη ένδυσης και υπόδησης» με 12% και «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» με 12%. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το 61% των παραπόνων που υποβλήθηκαν στο ΕΚΚ Κύπρου, από καταναλωτές που πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου.

Μέσα στο πλαίσιο ενημέρωσης και επιμόρφωσης των καταναλωτών, το ΕΚΚ Κύπρου εξέδωσε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο ««Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο». Επίσης, ανταποκρίθηκε σε διάφορες έρευνες /ερωτηματολόγια από άλλα ΕΚΚ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετείχε σε δύο κοινά ερευνητικά προγράμματα του Δικτύου.

Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «80 words and key phrases to get along as a consumer in Europe» υπό τον συντονισμό του ΕΚΚ Γερμανίας. Tο ECC-Net: Travel App παρέχει πληροφορίες στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς επίσης και στα Νορβηγικά και τα Ισλανδικά για διάφορα θέματα όπως: αγορές από εμπορικό κατάστημα, ενοικίαση αυτοκινήτου, διαμονή σε ξενοδοχείο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μεταφορά με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο και πλοίο. Περαιτέρω, παρέχει χρήσιμα τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επίσης τo Kέντρο συμμετείχε στο κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Guarantees: are they worth of money? » υπό τον συντονισμό του ΕΚΚ Γαλλίας.

Σημειώνεται ότι το 2015 σηματοδοτεί την επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ΕΚΚ), τα οποία εδρεύουν σε όλα τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης στη Νορβηγία και Ισλανδία και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων, τα ΕΚΚ ανταποκρίθηκαν σε περισσότερα από 650.000 αιτήματα καταναλωτών για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα τους ως καταναλωτές και παρείχε βοήθεια σε περισσότερους από 300.000 καταναλωτές, οι οποίοι αντιμετώπισαν συγκεκριμένο πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή μιας διασυνοριακής συναλλαγής τους. Περισσότερα από τα 2/3 των εν λόγω παραπόνων επιλύθηκαν κατόπιν φιλικής διευθέτησης μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

Πηγή:ΚΥΠΕ