Δείτε τις 25 θέσεις που ανοίγουν στη Δημόσια Υγεία – Πράσινο φως από Υπουργικό

Tην εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Nόμων του 2013 και 2014 για κάλυψη αναγκών στον τομέα της υγείας αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αφορά 25 θέσεις για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, πέντε θέσεις Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος (Κλ.Α16(i)) – Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και εννιά θέσεων Χημικών (Κλ. Α9, Α11 και Α12), Χημικών 1ης Τάξεως (Κλ. Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλ. Α9) – Γενικό Χημείο του Κράτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε – “σύμφωνα και με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στις επαρχίες – την εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 και του 2014, 25 θέσεων για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, πέντε θέσεων Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος (Κλ.Α16(i)) – Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και εννιά θέσεων Χημικών (Κλ. Α9, Α11 και Α12), Χημικών 1ης Τάξεως (Κλ. Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλ. Α9) – Γενικό Χημείο του Κράτους”.

Πηγή: ΚΥΠΕ