Για ποιον χτυπά η καμπάνα; – Επιστολή Γενικού Ελεγκτή στο Δήμο Πάφου

Επιστολή έλαβε χθες ο Δήμος Πάφου από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας με θέμα το διαγωνισμό για την ανάπλαση του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου και της πλατείας Κένεντυ στην Πάφο.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στα έγγραφα του έργου της ανάπλασης του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου και της πλατείας Κένεντυ στην Πάφο.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει πως η Υπηρεσία του, παρά το γεγονός ότι είχε συζητήσει το θέμα και του είχαν αποσταλεί τα έγγραφα για έλεγχο χωρίς να εκφράσουν ένσταση, εντούτοις, κατόπιν επιστολής από το βουλευτή Ανδρέα Φακοντή, επανεξέτασε περαιτέρω το όλο θέμα “υπό το φως και νεώτερων δεδομένων και εισηγούμαστε όπως επανεξεταστούν τα κριτήρια συμμετοχής με σκοπό τη χαλάρωση για ευρύτερη συμμετοχή”.

Προσθέτει επίσης πως η υπηρεσία του θεωρεί ότι το μέγεθος του έργου από μόνο του δεν δικαιολογεί εισαγωγή κριτηρίων πέραν της κατηγορίας και τάξης έργου που προνοεί η σχετική Νομοθεσία”.

Στην επιστολή του ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει πως αντιλαμβάνεται την ανησυχία του Δ. Πάφου από το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι εξαιρετικά στενό, σημειώνοντας πως αναμένει να σταθμίσει δεόντως όλα τα δεδομένα και να ενεργήσει κατάλληλα έχοντας πάντα κατά νουν ότι για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής θα πρέπει να τηρείται πάντα η αρχή της αναλογικότητας.