Γεμάτη με κλεμμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα η αγορά – Πως εντοπίστηκαν δεκάδες από αυτά

Αριθμός μεταχειρισμένων οχημάτων, τα οποία είτε είναι προϊόν κλοπής, είτε έχουν παραποιημένο τον αριθμό πλαισίου, είτε ακόμα συνοδεύονται από πλαστά έγγραφα, έχει εντοπιστεί στην κυπριακή αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται, τα οχήματα αυτά, που στην πλειονότητά τους είναι οχήματα πολυτελείας, δεν θα γίνονται αποδεκτά για εγγραφή στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων έστω και αν έχουν καταβληθεί οποιοιδήποτε φόροι, τέλη ή/ και δασμοί.

Ως εκ τούτου προτρέπεται το κοινό που προτίθεται να προβεί σε αγορά μεταχειρισμένου οχήματος “να προβαίνει στους απαραίτητους έλεγχους/ ενέργειες όπως έλεγχο ταυτότητας, έλεγχο αυθεντικότητας συνοδευτικών εγγράφων και συγκριτική τιμή πώλησης”.

Επίσης, προτρέπονται οι εμπορευόμενοι τέτοιων οχημάτων να προβαίνουν στους ίδιους πιο πάνω ελέγχους / ενέργειες προτού αγοράσουν, ή μεταφέρουν στην Κύπρο μεταχειρισμένα οχήματα και προτού καταβάλουν οποιουσδήποτε φόρους τέλη ή/ και δασμούς οχήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ