Βροχή οι αιτησείς από άνεργους πτυχιούχους στην ΑνΑΔ

Αιτήσεις από 2.931 νέους άνεργους πτυχιούχους κάτω των 35 ετών παρέλαβε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου τοποθέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σύμφωνα με την ΑνΑΔ, από πλευράς επιχειρήσεων και οργανισμών υποβλήθηκαν 1.135 αιτήσεις για 4.726 θέσεις για τοποθέτηση των άνεργων πτυχιούχων.

Όπως αναφέρεται, μετά τη σχετική αξιολόγηση και έλεγχο των απαραίτητων στοιχείων, οι τοποθετήσεις πτυχιούχων αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.

Οι πτυχιούχοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις/οργανισμούς, για περίοδο 6 μηνών (26 εβδομάδων), με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας σε θέσεις σύμφωνα με τον κλάδο σπουδών και τις επιλογές του κάθε ανέργου.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους πτυχιούχους, σε μηνιαία βάση, από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα.

Πρόσθετα, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Επίσης, η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους πτυχιούχους για όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής τους έναντι ευθύνης