Βάζουν όρους στην Τουρκία – Τι αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ

Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Πρόεδρος του ΕΚ και ηγέτες των πολιτικών ομάδων) αποσαφήνισαν σήμερα ότι η “θέση του Κοινοβουλίου είναι αμετάβλητη από τις συναντήσεις ΕΕ-Τουρκίας, της 7ης και της 17ης Μαρτίου: ως συν-νομοθέτης το ΕΚ είναι έτοιμο να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο και να συμβάλει στην επιτυχή έκβαση , αλλά όλες οι υποψήφιες χώρες για ταξίδια χωρίς βίζα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και αυτό σημαίνει η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία μόνο όταν  όλα τα προαπαιτούμενα έχουν εκπληρωθεί ».

Οι πολύ σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Τουρκία τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες για να καλύψουν τα αναγκαία κριτήρια είναι ευπρόσδεκτες, αναφέρει το ΕΚ,  ωστόσο, “η Κομισιόν ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα ότι δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια”. Μέχρις ότου η Κομισιόν παρέχει στο Κοινοβούλιο γραπτή εγγύηση ότι αυτό έχει συμβεί, το ζήτημα της βίζα δεν θα παραπεμφθεί στις επιτροπές.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση που εξέδωσε σήμερα «η Διάσκεψη των Προέδρων έδωσε την ομόφωνη υποστήριξή στην πρόταση του προέδρου Schulz”.