Αυτοί είναι οι νέοι Βοηθοί Αρχηγοί της Αστυνομίας

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, προέβη σήμερα στην προαγωγή των πιο κάτω Ανώτερων Αστυνόμων στο βαθμό του Βοηθού Αρχηγού με ισχύ από αύριο 1.3.2016. Στη συνέχεια, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέθεσε καθήκοντα στους νέους Βοηθούς Αρχηγούς ως ακολούθως:

Κύπρος Μιχαηλίδης – Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης

ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Χριστάκης Μαυρής – Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

Στυλιανός Παπαθεοδώρου – Βοηθός Αρχηγός Διοίκησης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Καθήκοντα Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων ανατέθηκαν στον Βοηθό Αρχηγό κ. Λάμπρο Θεμιστοκλέους.