Αυτές είναι οι τρεις Κυπριακές εταιρείες που καταδικάστηκαν για παραβάσεις

under construction

Τρεις εταιρείες καταδικάστηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εντός του 2015 για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, ύστερα από ποινικές διώξεις των εργοδοτών που προωθήθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε ο συνεταιρισμός «CYTECO – NEMESIS JOINT VENTURE» , που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €7.550, για παραβάσεις που αφορούσαν τον σοβαρό τραυματισμό δύο «τρίτων προσώπων» και έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού πρόσωπα που δεν εργοδοτούνταν από αυτόν:

(α) Παράλειψη κατασκευής και διατήρησης ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου και της περιμέτρου εργοταξίου ώστε οι χώροι να είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι, καθώς και μη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια.

(β) Παράλειψη εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

(γ) Παράλειψη αποστολής στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας γραπτής γνωστοποίησης ατυχήματος, υποβάλλοντας κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε δύο «τρίτα πρόσωπα», όταν αυτά εισήλθαν στον χώρο του εργοταξίου.

Επίσης, στην εταιρεία «p . a . cyteco cyprus technical constructions ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο €9.050, για παραβάσεις που αφορούσαν τον σοβαρό τραυματισμό δύο «τρίτων προσώπων» και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενα της πρόσωπα και πρόσωπα που δεν εργοδοτούνταν από αυτήν:

(α) Παράλειψη κατασκευής και διατήρησης ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου και της περιμέτρου εργοταξίου ώστε οι χώροι να είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι, καθώς και μη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια.

(β) Παράλειψη εφαρμογής Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας .

(γ) Παράλειψη αποστολής στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας γραπτής γνωστοποίησης ατυχήματος, υποβάλλοντας κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης σχετικά με το ατύχημα που συνέβηκε σε δύο «τρίτα πρόσωπα», όταν αυτά εισήλθαν στον χώρο του εργοταξίου.

(δ) Παράλειψη περιγραφής, καθορισμού και εφαρμογής ειδικών μέτρων για προστασία των εργοδοτουμένων της από επικίνδυνη οικοδομή και έκθεση τους σε κίνδυνο καταπλάκωσης, κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής γραμμικού πάρκου κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου.

Η εταιρεία «caramondani desalination plants ltd» , που ασχολείται με την παραγωγή αφαλατωμένου νερού, καταδικάστηκε σε συνολικό πρόστιμο €10.800, για παραβάσεις που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό εργοδοτούμενού της, από πτώση διαμέσου ανοιγόμενης ανθρωποθυρίδας σε δεξαμενή νερού και έθεσαν σε κίνδυνο τραυματισμού άλλα εργοδοτούμενά της πρόσωπα:

(α) Παράλειψη παροχής και διατήρησης εγκαταστάσεων, συστημάτων και μεθόδων εργασίας που να είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια εργασιών αποχλωρίωσης του νερού.

(β) Παράλειψη λήψης προληπτικών και προστατευτικών μέτρων έναντι πτώσης διαμέσου ανθρωποθυρίδας σε δεξαμενή νερού.

(γ) Παράλειψη να έχει στη διάθεση της κατάλληλη εκτίμηση των κινδύνων μέσα από την οποία να εκτιμούνται οι κίνδυνοι από πτώση προσώπου διαμέσου ανθρωποθυρίδας δεξαμενής, κατά τις εργασίες προετοιμασίας για επανεκκίνηση της λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης και ειδικότερα της διαδικασίας αποχλωρίωσης του νερού.