Αυτές είναι οι βασικότερες πρόνοιες στη Διακύρηξη Λευκωσίας

Τα βασικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Λευκωσίας που συμφωνήθηκε κατά την τριμερή συνάντηση Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου.

“Αναγνωρίζουμε πως η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για περιφερειακή συνεργασία. Τονίζουμε πως αυτή η συνεργασία θα υπηρετηθεί καλύτερα μέσω της προσήλωσης, από τις χώρες της περιοχής, στις εδραιωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου. Γι’αυτό, τονίζουμε την οικουμενικότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε ταχέως με τις διαπραγματεύσεις μας, για οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας, όπου δεν έχει ακόμη γίνει”.

“Καλούμε επίσης για δίκαιη, συνολική και διαρκή λύση του Κυπριακού προβλήματος, η οποία θα επανενώσει το νησί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μια τέτοια διευθέτηση δεν θα είναι προς όφελος μόνο για το λαό της Κύπρο, ως σύνολο, αλλά επίσης θα συνεισφέρει σημαντικά στην σταθερότητα, και την ειρήνη στην περιοχή. Καλωσορίζουμε την ενισχυμένη πιθανοτητα για επανάληψη των διαπραγματεύσεων και την υλοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης”.

“Αναγνωρίζοντας πως ο τουρισμός και η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ζωτικά συστατικά της οικονομίας και των τριών χωρών, και ακολουθώντας την υπογραφή στις 29.10.2014 τριμερούς Μνημονίου για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος και Αιγύπτου, συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στενά, με προοπτική να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε κοινά πλάνα, με την ανάμειξη του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένης ανάπτυξης κοινών τουριστικών πακέτων και κρουαζιέρων, ενισχύοντας τη ναυτιλιακή σύνδεση, μεταξύ των τριών χωρών, για μεταφορά τόσο εμπορευμάτων όσων και επιβατών και εγκαινιάζοντας συνεργασία στην ναυτιλιακή εκπαίδευση”.