Αυτά είναι τα 62 μεγάλα αναπτυξιακά έργα σε όλη την Κύπρο – Δείτε τον πλήρη κατάλογο

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης για νέα ώριμα μικρά έργα συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ (από 10 μέχρι 50 χιλιάδες ευρώ το καθένα) που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών, για εκτέλεση εντός του 2015 και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο φετινό αναπτυξιακό Προϋπολογισμό των Επαρχιακών Διοικήσεων ή και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ύψους 88 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου), δίνει στη δημοσιότητα σχετικό κατάλογο.

Το κόστος υλοποίησης των πρόσθετων αυτών έργων, θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η επιλογή των έργων, λαμβανομένων υπόψη και των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, έγινε με κριτήρια που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, τοίχοι αντιστήριξης, βελτιώσεις επικίνδυνων δρόμων κ.λπ.).

Καλούνται οι Κοινότητες που περιλαμβάνονται στο συνημμένο κατάλογο όπως συνεργαστούν με τις Επαρχιακές Διοικήσεις για υλοποίηση των έργων εντός του δοθέντος χρονοδιαγράμματος.

Ο κατάλογος:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
α/α
Κοινότητα
Έργο
1
Αγία Ειρήνη Κανναβιών
Κατασκευή οχετού
2
Άγιος Θεόδωρος
Στηθαίο ασφαλείας σε δρόμο
3
Άγιοι Τριμιθιάς
Βελτίωση οδού Γερολάκκου
4
Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου
Στεγανοποίηση αργακιού στον πυρήνα της κοινότητας
5
Απλίκι
Ανέγερση τοίχου αντιστήριξης και επένδυση του με πέτρα
6
Αρεδιού
Κατασκευή υπερυψωμένης συμβολής / ράμπας σε υφιστάμενους δρόμους
7
Αστρομερίτης
Βελτιωτικά έργα στον ποταμό Κομήτη (βελτίωση γεφυριού κ.λπ.)
8
Δευτερά
Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οχετών στο Συνοικισμό Χρυσοσπηλιώτισσας
9
Επισκοπειό
Βελτίωση χωρητικού δρόμου Επισκοπειού – Πέρα Ορεινής
10
Κακοπετριά
Επιδιόρθωση στέγης κτιρίου Κοινοτικού Συμβουλίου
11
Καλό Χωρίο Ορεινής
Διάνοιξη / μετατόπιση υφιστάμενου δρόμου (Λεωφόρος Καραϊσκάκη)
12
Καλοπαναγιώτης
Κατασκευή οχετού για όμβρια ύδατα και βελτίωση υφιστάμενου μονοπατιού
13
Κάτω Πύργος
Καθαρισμός και ανακατασκευή λαγουμιών και πηγών εντός του κρατικού δάσους Πάφου (περιοχή «Τζινούρκου»)
14
Κοράκου
Επίστρωση με πρέμιξ χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στο γήπεδο φούτσαλ (τοποθεσία «Φτανά»)
15
Λαγουδερά
Βελτίωση δικτύου υδροδότησης
16
Λύμπια
Διαμόρφωση νησίδας σε 5δρομο
17
Μηλικούρι
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
18
Μουτουλλάς
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
19
Ξυλιάτος
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
20
Πλατανιστάσα
Επιδιόρθωση της στέγης του μουσείου λαϊκής τέχνης
21
Σινά Όρος
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
22
Σπήλια
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
23
Τεμβριά
Κάλυψη αρδευτικού αυλακιού
24
Τσακίστρα
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
25
Φλάσου
Αντιπλημμυρικό έργο
ΛΕΜΕΣΟΣ
α/α
Κοινότητα
Έργο
1
Άγιος Θεράπων
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
2
Αγρός
Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κυριάκου Απέητου
3
Αμίαντος
Κατασκευή χώρου στάθμευσης
4
Άρσος
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
5
Βίκλα
Κατασκευή γεφυριών στον κύριο δρόμο πρόσβασης στην Κοινότητα
7
Λάνια
Κατασκευή τοίχων στην περιοχή Κάτω Βρύση και στο χώρο στάθμευσης
8
Πάχνα
Κατασκευή σκάλας που ενώνει την Πάνω με την Κάτω Πάχνα
9
Πάνω Πολεμίδια
Βελτίωση κοινοτικού κηποθέατρου και παιδότοπου
10
Πάνω Πλάτρες
Αντιπλημμυρικά έργα
11
Πρόδρομος
Κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων προς το Δασικό Κολλέγιο
12
Σωτήρα
Κατασκευή και βελτίωση τοίχων αντιστήριξης
ΛΑΡΝΑΚΑ
α/α
Κοινότητα
Έργο
1
Αβδελλερό
Κατασκευή δρόμου προς χώρους άθλησης
2
Αγίοι Βαβατσινιάς
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και βελτίωση δρόμου
3
Καλό Χωριό
Κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού
4
Κελιά
Κατασκευή αποχωρητηρίων στο πάρκο του Συνοικισμού και βελτιωτικά αποχετευτικά έργα
5
Κιβισίλι
Κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού
6
Μαρώνι
Κατασκευή πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης
7
Μοσφιλωτή
Κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού στο Συνοικισμό
8
Τόχνη
Μέτρα στήριξης παραδοσιακού γεφυριού
9
Τρούλλοι
Βελτίωση δρόμων
ΠΑΦΟΣ
α/α
Κοινότητα
Έργο
1
Κίδασι
Αποκατάσταση τουρκοκυπριακού υποστατικού για χρήση ως Κοινοτικό Γραφείο
2
Άγιος Νικόλαος
Βελτιώσεις σε υφιστάμενο Κοινοτικό Ιατρείο
3
Χολέτρια
Βελτίωση πλατείας παρά την εκκλησία
4
Στενή
Ανάπλαση πλατειακού χώρου
5
Γιόλου
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου
6
Πωμός
Κατασκευή πεζοδρομίων
7
Θελέτρα
Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
8
Κισσόνεργα
Επανακατεσκευή γεφυριού στο δρόμο Λέμπας – Κισσόνεργας
9
Στρουμπί
Δημιουργία / Βελτίωση κοινοτικών πάρκων και χώρων πρασίνου
10
Γαλαταριά
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου δρόμου Γαλαταριά – Σίντη
11
Καλλέπια
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου Καλλέπια – Κύρια Οδός
12
Δρούσσεια
Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
α/α
Κοινότητα
Έργο
1
Άχνα
Κατασκευή πάρκου παρά το Κοινοτικό Γήπεδο Αντισφαίρισης
2
Λιοπέτρι
Κατασκευή υπέργειας διάβασης πεζών παρά το Α’ Δημοτικό Σχολείο
3
Φρέναρος
Κατασκευή κοινοτικού χώρου στάθμευσης
4
Αχερίτου
(Βρυσούλες / Άγιος Γεώργιος)
Δημιουργία πλατειακού χώρου – πάρκου και κατασκευή / βελτίωση πεζοδρομίων