Αυξήθηκαν οι καταθέσεις και μειώθηκαν τα δάνεια τον Ιούλιο

Καθαρή αύξηση €238,0 εκ., παρουσίασαν οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2015 σε σύγκριση με καθαρή μείωση €398,3 εκ. τον Ιούνιο 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -4,6%, σε σύγκριση με -5,5% τον Ιούνιο 2015. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων τον Ιούλιο 2015 ανήλθαν στα €46,2 δισ.
Τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2015 παρουσίασαν καθαρή μείωση €622,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €453,4 εκ. τον Ιούνιο 2015. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -2,2%, σε σύγκριση με -1,9% τον Ιούνιο 2015. Τα υπόλοιπα των δανείων τον Ιούλιο 2015 ανήλθαν στα €62,0 δισ.

Καταθέσεις

Ειδικότερα, οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, αυξήθηκαν ελαφρώς τον Ιούλιο του 2015 στα €32,1 δισ. σε σχέση με €32 δισ. τον Ιούλιο, ενώ οι καταθέσεις κατοίκων Τρίτων Χωρών, αυξήθηκαν στα €11,54 δισ σε σχέση με €11,35 δισ τον Ιούνιο του 2015 .

Οι καταθέσεις κατοίκων κρατών μελών της Ευρωζώνης (εκτός Κύπρου) αυξήθηκαν τον Ιούλιο στα €2,54 δισ. από €2,4 δισ. τον Ιούλιο.

Μικρή μείωση σημείωσαν οι καταθέσεις νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού), υποχωρώντας στα €22,21 δισ. από €22,26 δισ. τον Ιούνιο.

Δάνεια

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2015 στα €49 δισ, από €49,17 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση σημείωσαν τα δάνεια κατοίκων κρατών μελών Ευρωζώνης, υποχωρώντας στα €3,64 δισ., από €3,65 δισ. τον Ιούνιο.

Μείωση παρουσίασαν τα δάνεια προς κατοίκους Τρίτων Χωρών, στα €9,35 δισ., από €9,72 τον προηγούμενο μήνα.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, τα δάνεια νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού) μειώθηκαν τον Ιούλιο του 2015 στα €21,4 δισ., σε σύγκριση με €21,5 δισ.,με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €2,83 δισ., κυρίως λόγω της μείωσης στα οικιστικά δάνεια στα €11,38 δισ. από €11,43 δισ. τον Ιούνιο.