Ατέλειωτη η ταλαιπωρία – Και αύριο κλειστές οι τράπεζες

Παρατείνεται έως και την Πέμπτη η τραπεζική αργία με βάση τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τις τράπεζες.

Στην ΠΝΠ ορίζεται ότι κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας δύναται να πραγματοποιούνται από τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων οι ακόλουθες πράξεις:

α. Η άπαξ καταβολή ποσού 120 ευρώ στους δικαιούχους (συνταξιούχους, ανέγους κλπ).

β. Οι πληρωμές:

αα) ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών δόσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας και από κάθε είδους δάνειο, και

ββ) οφειλών προς το Δημόσιο, προς τις ΔΕΚΟ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με κατάθεση μετρητών ή με εντολή μεταφοράς χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό.

γ. Η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως σε άλλο αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

Επίσης συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αρμοδιότητα αποτελεί η έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών, τροφίμων, πρώτων υλών και καυσίμων. Με απόφαση της Επιτροπής μπορεί να συστήνεται ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδική υποεπιτροπή για την έγκριση μέρους ή όλου των συναλλαγών.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία αναστέλλεται η διενέργεια
κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.

Την ίδια ώρα, οι ουρές στις τράπεζες παραμένουν με τον κόσμο να σπεύδει από το πρωί να βγάλει τα 60 ευρώ του ημερήσιου ορίου για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες.

Τα προβλήματα όσον αφορά στη χρηματοδοτική ροή των μηχανημάτων παραμένουν, καθώς δεν βγάζουν χαρτονομίσματα των 20 ευρώ αλλά μόνο αυτά των 50.

Πηγή:protothema.gr