Αρχές του 2016 σε λειτουργία το Διοικητικό Δικαστήριο – Αναθεώρηση του θεσμού της διαμεσολάβησης

Η αναθεώρηση του θεσμού της διαμεσολάβησης ώστε να γίνει αποδεκτός ως αξιόπιστος εξωδικαστικός θεσμός επίλυσης διαφορών, με απώτερο στόχο τη μείωση στο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων εισηγήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος είπε πως με το νέο χρόνο θα αρχίσει να λειτουργεί το Διοικητικό Δικαστήριο.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προέβη στη δήλωση μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών επαφών και στο πλαίσιο της συζητήθηκαν εκκρεμούντα θέματα και ο προγραμματισμός για τους επόμενους μήνες.

Πρόσθεσε ότι έγινε ανασκόπηση της προώθησης αναπτυξιακών έργων που σχετίζονται με τα κτιριακά ζητήματα των Δικαστηρίων και ανέφερε πως προχωρά η ανέγερση μίας πτέρυγας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμα πως άρχισε η προετοιμασία του χώρου για να γίνουν σε πρώτο στάδιο οι ανασκαφές, από το Τμήμα Αρχαιοτήτων που αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος του έτους για να προχωρήσουν οι διαδικασίες στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού.

Περαιτέρω συζητήθηκαν οι ανάγκες για τη λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου, που αναμένεται να λειτουργήσει αρχές του χρόνου, είπε προσθέτοντας ότι η διαδικασία πρόσληψης Δικαστών για το Διοικητικό Δικαστήριο θα συμπληρωθεί τέλη Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου.

Είπε ακόμα ότι θα προωθηθεί η κάλυψη κάποιων πρόσθετων αναγκών που δημιουργούνται σε θέματα στελέχωσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη στελέχωση του Δικαστηρίου και ειδικότερα οι πτυχές που αφορούν το ηλεκτρονικό σύστημα στενοτύπησης. Αναφέροντας πως στη διάθεση των Δικαστηρίων υπάρχουν 15 στενοτυπιστές των οποίων ο αριθμός θα αυξηθεί σε 19.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ζήτησε να γίνει αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας, με την αύξηση του αριθμό των στενοτυπιστών ώστε να γίνεται σωστή αξιοποίηση τους και κατά τρόπο που να υποβοηθηθεί η επιτάχυνση στην εκδίκαση των υποθέσεων.

Ο κ, Νικολάου είπε πως κατέθεσε επίσης την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης την προσπάθεια να εφαρμοστούν εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών. Εξήγησε ότι η πρόταση περιλαμβάνει το στόχο διενέργειας μελέτης από ειδικευμένο μελετητή που θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις για αξιόπιστες εναλλακτικές επιλογές για εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Πρόσθεσε ότι επισημάνθηκε ότι στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να αξιοποιηθεί η επιλογή της διαμεσολάβησης. Ανέφερε πως πρέπει να αξιολογηθεί η εκπαίδευση που απαιτείται ώστε κάποιοι να αποκτήσουν τα προσόντα διαμεσολαβητή, των κριτηρίων εγγραφής, των διαδικασιών που θα ακολουθούνται και που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για να μπορεί μια εξωδικαστική διαδικασία να κερδίσει την εμπιστοσύνη που απαιτείται όπως να γίνει αποδεκτή από τους πολίτες.

“Πρέπει να εφαρμόσουμε τέτοιες εναλλακτικές επιλογές που θα επιτρέψουν στον πολίτη να καταφύγει σε αυτές και συνάμα θα αποφορτίζει τα Δικαστήρια από τον αριθμό υποθέσεων που τα κατακλύζουν¨ προσθέτοντας ότι το Δικαστήριο συμφώνησε με τη διενέργεια μελέτης και αποφάσισε να καταρτιστεί από το Δικαστήριο μια ομάδα Δικαστών η οποία σε συνεργασία με τεχνοκράτες του Υπουργείου θα προχωρήσει στην ετοιμασία των όρων της μελέτης.

Επανέλαβε ότι η προσπάθεια είναι να γίνουν τέτοια βήματα που θα συμβάλουν ουσιαστικά στον περιορισμό του χρόνου επίλυσης διαφορών είτε αυτός είναι εξωδικαστηριακός, είτε ενδοδικαστηριακός, ώστε ο χρόνος επίλυσης των διαφορών ή εκδίκασης των υποθέσεων να περιοριστεί στα αποδεκτά πλαίσια.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Νικολάου είπε πως σε αυτό το στάδιο ο στόχος είναι εντός του επομένου εξαμήνου να υπάρχει μια μελέτη που να προσδιορίζει ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει και το βαθμό των παρεμβάσεων στο σύστημα που λειτουργεί σήμερα.

“Η διαμεσολάβηση ως έχει σήμερα χρειάζεται αναθεώρηση και ενίσχυση καθώς φάνηκε ότι στα χρόνια της εφαρμογής του δεν επέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα ώστε σημαντικός αριθμός υποθέσεων να υποβληθεί προς διαμεσολάβηση”, είπε και καταλήγοντας σημείωσε ότι ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες άλλων κρατών.