Αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής για θέματα διαιτησίας – Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι

Στην τελευταία συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής η οποία θα ασχολείται με θέματα διαιτησίας.

Η Επιτροπή αποτελείται από το Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΟΠ κ. Νίκο Νικολάου, το Γ’ Αντιπρόεδρο κ. Φώτη Φωτίου, το Βοηθό Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα Μιχαηλίδη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.  Μιχάλη Πεκρή και Μιχάλη Μίτα

Η Επιτροπή θα προβεί σε διάφορες συναντήσεις με το Σύνδεσμο Διαιτητών για εκκρεμή θέματα του Συνδέσμου αλλά και με τους κ Alan Snoddy και Jaap Uilenberg για καλύτερο συντονισμό της Ομοσπονδίας με την Επιτροπή Διαιτησίας.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας παρακάλεσε την Επιτροπή, μέσα στα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί πριν από το τέλος του έτους, να είναι και το θέμα δημιουργίας Επαγγελματικής Διαιτησίας,  στοχεύοντας καταρχήν σε έξι τουλάχιστον επαγγελματίες διαιτητές.
Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να δει τον τρόπο λειτουργίας των επαγγελματιών διαιτητών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και να προχωρήσει με συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την σωστή κατεύθυνση.

 

Ας αναμένουμε λοιπόν να δούμε την δαυλιά της επιτροπής και αν θα αλλάξουν τα δεδομένα στην Κυπριακή διαιτησία…