Απορρίφθηκαν οι τρεις νέες προδικαστικές του Ρίκκου Ερωτοκρίτoυ

Το Συμβούλιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέρριψε τις τρεις προδικαστικές ενστάσεις της υπεράσπισης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου στην αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για παύση του Βοηθού του για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η υπεράσπιση Ερωτοκρίτου ήγειρε νέα προδικαστική ένσταση, επί της οποίας το Συμβούλιο θα τοποθετηθεί αύριο το πρωί.

Οι δικηγόροι του Γενικού Εισαγγελέα θα παραδώσουν στους δικηγόρους του κ. Ερωτοκρίτου τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, μιλώντας εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, ανέφερε ότι δυνατόν η δήλωση να γίνει εκ συμφώνου. Επίσης η υπεράσπιση του κ. Ερωτοκρίτου ζήτησε όπως εφόσον ο αιτητής δεν θα επιχειρηματολογήσει επί του ύφους των δηλώσεων του Βοηθού Γενικού, η διαδικασία να περιοριστεί σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κ. Ερωτοκρίτου στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο.

Το Συμβούλιο με ενδιάμεση απόφαση απέρριψε τις προδικαστικές ενστάσεις. Η νέα προδικαστική ηγέρθη μετά την ενδιάμεση απόφαση από τον δικηγόρο του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Χρίστο Πουργουρίδη.

Ο κ. Πουργουρίδης ζήτησε όπως το Συμβούλιο τηρήσει την αναλογία που ισχύει στη δημόσια υπηρεσία, όταν ο δημόσιος υπάλληλος διώκεται και ποινικά και να παγώσει την πειθαρχική διαδικασία μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Κακουργιοδικείου. Επιχειρηματολογώντας, ο κ. Πουργουρίδης είπε ότι εάν ο κ. Ερωτοκρίτου καταδικαστεί από το Κακουργιοδικείο, δεν θα υφίσταται λόγος για διαδικασία παύσης του. Είπε ακόμα ότι εάν οι 12 Δικαστές του Ανωτάτου κρίνουν ότι ο κ. Ερωτοκρίτου συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα και είναι αποδιοπομπαίος, θα είναι αδύνατο να μην επηρεαστεί η ποινική σε βάρος του διαδικασία.

Οι δικηγόροι του Γενικού Εισαγγελέα απάντησαν με μονο-σέλιδο κείμενο γραπτώς στις δύο προδικαστικές ενστάσεις του κ. Ερωτοκρίτου που ηγέρθησαν στις 10 Ιουνίου. Με άδεια του Συμβουλίου, οι δύο πλευρές αγόρευσαν των προδικαστικών ενστάσεων και επί αίτησης για οδηγίες και του αιτήματος του κ. Ερωτοκρίτου να καθοριστεί το μέτρο της απόδειξης.

Το Συμβούλιο, δια του Προέδρου Μύρωνα Νικολάτου, αφού ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτόγνωρη διαδικασία, πρόσθεσε ότι η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί ορθά, νομικά και δίκαια.

Πρόσθεσε ότι ενόψει της φύσης της κρίθηκε ως επείγουσας σημασίας και ανέβαλε υποθέσεις που είχε ενώπιον του το Δικαστήριο για να αποδώσει όλο το βάρος σε αυτή την υπόθεση, ορίζοντας ημερομηνίες, ζητώντας όπως η διαδικασία προχωρήσει με τα παραδεκτά γεγονότα που αφορούν την εκδήλωση στο Χίλτον και τις υποθέσεις του ΦΠΑ.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα διατύπωσαν την άποψη ότι με βάση τις συνταγματικές διατάξεις ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αρμοδιότητα να ζητήσει την παύση του Γενικού Εισαγγελέα, επειδή – όπως ανέφεραν – δεν έχει διορίσει τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Είπαν ακόμα ότι το Συμβούλιο θα είχε δικαιοδοσία να εξετάσει την αίτηση και να αποδώσει την αιτούμενη θεραπεία εφόσον η αίτηση γινόταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο εκ των δικηγόρων του κ. Ερωτοκρίτου, Χρίστος Πουργουρίδη, ανέφερε ότι το θέμα της δικαιοδοσίας μπορεί να εγερθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, προσθέτοντας ότι και το ίδιο το Συμβούλιο έπρεπε να εξετάσει τη δικαιοδοσία του.

Πρόσθεσε ότι με βάση το άρθρο 153 του Συντάγματος αποτελεί κανόνα θεσμικής σημασίας αυτός που παύει να είναι αυτός που διορίζει. Αφού ανέφερε ότι για να μην μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αυθαιρετεί και επειδή το Σύνταγμα προβλέπει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είναι Ε/κ και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Τ/κ, το Σύνταγμα διαλαμβάνει ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι δεσμευτική και εφαρμόζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αναφέρθηκε επίσης από τους δικηγόρους του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ότι μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία παύσης. Είπαν ακόμα πως εάν γίνει αποδεκτή η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε ο κάθε πολίτης να προσφεύγει στο Συμβούλιο και να αιτείται την παύση ανεξάρτητου κρατικού αξιωματούχου. Πρόσθεσαν ότι θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.

Απαντώντας στο ερώτημα Δικαστή τι θα πρέπει να γίνει ότι ένας κρατικός αξιωματούχος είναι φανερά διεφθαρμένος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία, η υπεράσπιση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα απάντησε ότι ο έχων λόγους να προσφύγει κατά κρατικού αξιωματούχου μπορεί να αποταθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τον οποίο να ζητήσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει πρακτική επί του όρου πασιφανώς διεφθαρμένος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δικαστικές και πειθαρχικές διαδικασίες, πρόσθεσαν.

Ο κ. Πουργουρίδης είπε ακόμα πως θα πρέπει η υπεράσπιση του κ. Ερωτοκρίτου να γνωρίζει το μέτρο της απόδειξης ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί επαρκώς και με ανάλογη μαρτυρία τον κ. Ερωτοκρίτου. Πρόσθεσε ότι το μέτρο δεν θα πρέπει να είναι το ισοζύγιο των πιθανοτήτων, αλλά η πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας απόδειξη καθώς η παύση συνιστά μορφή ποινής.

Ο εκ των δικηγόρων του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, ανέφερε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι ο όποιος πολίτης, αλλά προΐσταται του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος υπόκειται στις οδηγίες του Γενικού. Πρόσθεσε ότι στο Σύνταγμα δεν αναφέρεται ότι η αίτηση για παύση ανεξάρτητου αξιωματούχου πρέπει να εισαχθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι στο άρθρο 153.8.4 του Συντάγματος η αναφορά ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι δεσμευτική για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης είπε ακόμα πως επειδή το βάρος της απόδειξης το έχει ο αιτητής είναι πρόωρο να εγερθεί προδικαστικά και απαντηθεί το ζήτημα του μέτρου απόδειξης.

Ανακοινώνοντας την ενδιάμεση απόφαση του Συμβούλιο, ο κ. Νικολάτος είπε ότι το άρθρο
112 του Συντάγματος δίνει στον Γενικό Εισαγγελέα διευρυμένες εξουσίες στο πεδίο του δημοσίου συμφέροντος, προσθέτοντας ότι κρίνεται πως ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δικαίωμα να καταχωρήσει την αίτηση και η προδικαστική ένσταση απορρίπτεται.

Πρόσθεσε πως με βάση το 153.8.2 άρθρο του Συντάγματος το Συμβούλιο αποφασίζει για τον τερματισμό των υπηρεσιών του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Δικαστών και συνεπώς έχει δικαιοδοσία να αποφαίνεται για την παύση ανεξάρτητων αξιωματούχων.

Περαιτέρω ανέφερε ότι δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο Σύνταγμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχωρεί την αίτηση για παύση 153.8.4. Πρόσθεσε πως σύμφωνα με το άρθρο
153.8.2 το Συμβούλιο αποφαίνεται κατά πόσο υπάρχει ή όχι ανάρμοστη συμπεριφορά και ο Πρόεδρος καλείται να εφαρμόσει την απόφαση και συνεπώς φαίνεται ότι η αίτηση για παύση δεν καταχωρείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μόνο.

Σε ό,τι αφορά το μέτρο της απόδειξης, ο κ. Νικολάτος είπε ότι ο καθορισμός του μέτρου της απόδειξης δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί σε αυτό το στάδιο, προσθέτοντας ότι τα δικαιώματα του κ. Ερωτοκρίτου διασφαλίζονται από το γεγονός ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο αιτητής.
Είπε επίσης πως το μέτρο της απόδειξης θα απασχολήσει το Συμβούλιο στο κατάλληλο στάδιο της διαδικασίας.

Το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο κ. Ερωτοκρίτου αποσύρθηκε.