Γ.Ελεγκτής: Αναγκαία η έρευνα για τα διπλοκάμπινα – Καμία διάσταση απόψεων λέει το Υπουργείο

Σε σχέση με το Διαγωνισμό «Προμήθεια και συντήρηση διπλοκάμπινων οχημάτων», η Ελεγκτική Υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι ουδεμία διάσταση απόψεων υπήρχε μεταξύ του Συμβουλίου Προσφορών και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ως προς την αρχική ακύρωση του διαγωνισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η διαφωνία προέκυψε μετά την επαναφορά του θέματος, ως αποτέλεσμα της ακυρωτικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, αφού η Ελεγκτική Υπηρεσία διαφώνησε με την απόφαση του Συμβουλίου για κατακύρωση της προσφοράς στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι, όταν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας ζήτησε έρευνα για τη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε από το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), ενδεχομένως φωτογραφίζοντας συγκεκριμένη εταιρεία μέσω των προδιαγραφών του διαγωνισμού που είχε ετοιμάσει.

Όπως αναφέρεται, όταν το Υπουργείο διαβίβασε στην Ελεγκτική Υπηρεσία την απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής, διαπιστώθηκε ότι στην απάντηση αυτή, τα στοιχεία ως προς παλαιότερο διαγωνισμό με ανάλογες προδιαγραφές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Όταν η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε τούτο, ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο το οποίο ζήτησε εξηγήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και παραδέχθηκε το λάθος, θεωρώντας το καλόπιστο. Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε ότι είναι αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας από την ίδια.

Καμία διάσταση απόψεων λέει το Υπ. Μεταφορών για το θέμα των διπλοκάμπινων

Απορρίπτει τα περί διάστασης απόψεων μεταξύ του Συμβουλίου Προσφορών και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το θέμα που προέκυψε με την αγορά 84 διπλοκάμπινων οχημάτων από το δημόσιο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ).

Σε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» με θέμα «Έρευνα για 84 διπλοκάμπινα», το Υπουργείο αναφέρει πως στις 24/7/2015 σε συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου, όπου εξετάστηκε ο Διαγωνισμός «Προμήθεια και συντήρηση διπλοκάμπινων οχημάτων» παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή. Εκείνο που προβλημάτισε το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου, όπως αναφέρεται, ήταν κατά πόσο ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων ήταν η αιτία που περιόρισε τον αριθμό των προσφοροδοτών στον ένα μοναδικό προσφοροδότη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο κάλεσε τον αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών να εξηγήσει κατά πόσο σ` αυτόν τον όρο οφειλόταν ο περιορισμένος αριθμός προσφοροδοτών. Ο Λειτουργός του Τμήματος διαβεβαίωσε το Συμβούλιο ότι ο ίδιος είχε μιλήσει με αρκετές εταιρείες και μέχρι μερικές μέρες πριν την υποβολή των προσφορών, τρεις τουλάχιστον εταιρείες τον διαβεβαίωσαν ότι θα συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αναφέρεται.

Το Συμβούλιο, συνεχίζει η ανακοίνωση του Υπουργείου, «είχε αποφασίσει ότι θα προχωρούσε μεν στο άνοιγμα του Οικονομικού Φακέλου του ενός προσφοροδότη, αλλά στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι πέραν της εκτίμησης του Τμήματος θα ακύρωνε τις προσφορές και θα κατακυρωνόταν η προσφορά μόνο στην περίπτωση που ήταν χαμηλότερη ή ίση με την εκτίμηση του Τμήματος».

«Αυτή τη θέση είχε και η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία μέσω του εκπροσώπου της κατέθεσε στο Συμβούλιο Προσφορών γραπτό σημείωμα υπογραμμένο από τον κ. Ανδρέα Χασαπόπουλο. Άρα, λοιπόν ουδεμία διάσταση απόψεων υπήρχε μεταξύ Συμβουλίου Προσφορών και Ελεγκτικής Υπηρεσίας» σημειώνει το Υπουργείο.

Προσθέτει ότι επειδή η τιμή του μοναδικού προσφέροντα ήταν πιο ψηλή από την τιμή του αρμόδιου Τμήματος, το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου ακύρωσε τις προσφορές, ο προσφοροδότης προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η οποία τον δικαίωσε, και στη συνέχεια το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου δεν είχε άλλη επιλογή παρά να του κατακυρώσει την εν λόγω προσφορά.