Αποκαλυπτική έρευνα: Τι πιστεύουν οι Κύπριοι για την διαφθορά στα κόμματα, τοπική αυτοδιοίκηση και τράπεζες

Το 83% των Κυπρίων πολιτών πιστεύει ότι η διαφθορά αποτελεί μείζον πρόβλημα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος, για τις αντιλήψεις των Κυπρίων για τη διαφθορά.

Σε ανακοίνωσή της, η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος αναφέρει πως η διαφθορά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες “βιομηχανίες” οργανωμένου εγκλήματος, καθώς κοστίζει στην οικονομία της ΕΕ, περίπου 120 δισεκατομμύρια ετησίως κυρίως σε απώλεια φορολογικών εσόδων και ξένων επενδύσεων.

Φυσικά, τα αυξανόμενα επίπεδα διαφθοράς, έχουν ολέθριες συνέπειες όχι μόνο στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Ωστόσο, οι πολίτες και το κοινωνικό σύνολο δεν φαίνεται να κατανοούν πλήρως την έννοια της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος έχει πραγματοποιήσει δύο έρευνες, μία το 2014 και μία το 2015 για να μελετήσει και να συγκρίνει τις αντιλήψεις των Κυπρίων πολιτών σε ότι αφορά τη διαφθορά. Οι δύο έρευνες διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Απαιτώ Διαφάνεια» και έχουν ως στόχο την καταγραφή αντιλήψεων των Κυπρίων όσον αφορά τη διαφθορά και τις επεκτάσεις της.

Το 2014, συμμετείχαν 425 Κύπριοι στην έρευνα και 442 το 2015. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, καθώς και μέσω συλλογής γραπτών ιδιόχειρων ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια ήταν ίδια και για τα δύο έτη, ώστε να υπάρχει και σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Όλες οι ηλικιακές ομάδες 18-65 εκπροσωπήθηκαν και στις δύο έρευνες. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν από τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσε ότι είχε βιώσει περιστατικό διαφθοράς, ενώ 4 από τους 5 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να αναφέρουν ένα τέτοιο περιστατικό στην Διεθνή Διαφάνεια – Κύπρος. Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων θα κατάγγελλε το περιστατικό διαφθοράς με το όνομά του, ενώ οι υπόλοιποι θα το έκαναν ανώνυμα.

Όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με το ποσοστό της διαφθοράς στη Κύπρο, ποσοστό 83% τόσο το 2014, όσο και το 2015, πιστεύει ότι η διαφθορά αποτελεί μείζον πρόβλημα.

“Οι Κύπριοι πολίτες πιστεύουν ακράδαντα ότι η διαφθορά υπάρχει σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο, είναι πιο εμφανής στα πολιτικά κόμματα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και στον τραπεζικό τομέα. Οι απόψεις σχετικά με την ύπαρξη της διαφθοράς στην Κύπρο ήταν παρόμοιες και για τα δύο έτη, με την εξαίρεση της τοπικής διακυβέρνησης. Μετά τα πρόσφατα σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν ειδικότερα τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί έκπληξη το ότι υπήρξε μια αύξηση του ποσοστού των πολιτών, οι οποίοι πιστεύουν πως η διαφθορά στην τοπική διακυβέρνηση είναι μεγάλη”, σύμφωνα πάντα με την έρευνα.

Στο μεταξύ, τα ευρήματα έρευνας επισημαίνουν ότι οι Κύπριοι αισθάνονται ότι η ευνοιοκρατία, ο νεποτισμός και η διαφθορά εμποδίζουν τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, ενώ επίσης πολλοί πιστεύουν ότι για να πετύχει η επιχείρηση τους θα πρέπει να έχουν πολιτικές διασυνδέσεις.

Όταν συγκριθούν τα αποτελέσματα των δύο ερευνών, είναι φανερό ότι οι Κύπριοι έχουν καλύτερη κατανόηση το 2015 σε αντίθεση με το 2014, σχετικά με το ποιες ενέργειες αποτελούν πράξεις διαφθοράς και ποιες όχι.

Για παράδειγμα, αν και το 72% των ερωτηθέντων το 2014 ανέφερε ότι το bail-in του 2013 ήταν μια πράξη διαφθοράς, υπήρξε μείωση των ατόμων που πιστεύουν το ίδιο στην έρευνα του 2015 (61%).

Εκτός από αυτό, η μη παράδοση αγαθών λανθασμένα θεωρήθηκε από το 65% το 2014 να είναι μια πράξη διαφθοράς, ωστόσο, το 2015, το ποσοστό μειώθηκε στο 55%. Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι το 2015 οι Κύπριοι ήταν καλύτερα ενημερωμένοι στο να απαντήσουν ορθά σχετικά με τον εντοπισμό πράξεων διαφθοράς.

Ωστόσο, τα στοιχεία από τις δύο έρευνες καταδεικνύουν ότι οι Κύπριοι χρειάζονται περισσότερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφθορά και το νόημά της για να είναι σε θέση να εντοπίζουν περιστατικά διαφθοράς.

Σε ό,τι αφορά το ποιος είναι υπεύθυνος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, η έρευνα καταδεικνύει πως την ευθύνη της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθορά το 2015 οι Κύπριοι πολίτες θεωρούν ότι έχει η Κυβέρνηση, η Αστυνομία και ο Γενικός Ελεγκτής.

Σε όλους τους φορείς τα ποσοστά ήταν ψηλότερα από το 2014 στο 2015, ωστόσο, η μεγαλύτερη αύξηση (9%) ήταν για το Γενικό Ελεγκτή. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους μεταξύ των δύο ερευνών, η Ελεγκτική Υπηρεσία ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στην αποκάλυψη πολλών σκανδάλων διαφθοράς μέσα στην κυπριακή κοινωνία.

Τέλος, οξύμωρο παραμένει το γεγονός ότι παρόλο που η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και στις δύο έρευνες πιστεύει ότι τα πολιτικά κόμματα είναι από τους πιο διεφθαρμένους θεσμούς της Κυπριακής κοινωνίας, την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη για την καταπολέμηση και την πρόληψη της διαφθοράς.