Ανοίγουν τη Δευτέρα οι Τράπεζες – Ανάληψη €60 τη μέρα ή €420 την εβδομάδα

Ανοικτά θα είναι από τη Δευτέρα όλα τα υποκαταστήματα των τραπεζών στην Ελλάδα. Σήμερα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την άρση της τραπεζικής αργίας.

Το ημερήσιο όριο αναλήψεων παραμένει στα 60 ευρώ ανά ημέρα, ωστόσο οι καταθέτες μπορούν σωρευτικά να κάνουν ανάληψη 420 ευρώ (60 ευρώ επί επτά ημέρες) στο τέλος της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, στην ΠΝΠ αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

– Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
– Δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα ευρώ ανά καταθέτη, ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα.
– Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.