Αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων μέχρι το 2017 ζητούν τέσσερα κόμματα στη Βουλή

Αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων της CYTA και της ΑΗΚ μέχρι το 2017, προνοεί πρόταση που τροποποιεί τον περί ρύθμισης θεμάτων αποκρατικοποίησης νόμο και κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Την πρόταση προσυπογράφουν τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών. Στόχος του τροποποιητικού νόμου είναι η άμεση αναστολή των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, σε νευραλγικής σημασίας τομείς της οικονομίας, που κρίνεται, όπως αναφέρει, αναγκαία , η παραμονή τους υπό κρατική ιδιοκτησία.

Στην πρόταση αναφέρεται ότι η αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων, θα πρέπει να ισχύει για την Cyta και την Αρχή Ηλεκτρισμού.

Στην αιτιολογική έκθεση υπογραμμίζεται ότι οι οργανισμοί CYTA και ΑΗΚ, έχουν νευραλγικής σημασίας ρόλο για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και ασφάλειας της Κύπρου.

Η ιδιωτικοποίηση τους, ενδέχεται να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στα δημόσια οικονομικά ένεκα της απώλειας εσόδων από Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και την πώληση τους σε τιμή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξία.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία να ισχύσει μέχρι το 2017 και στο διάστημα αυτό να γίνουν, όπως επισημαίνεται, κινήσεις και να αναληφθούν πρωτοβουλίες ουσιαστικού εκσυγχρονισμού τους.