Αναστέλλεται η διαμαρτυρία των απολυμένων εργαζομένων της FBME

Οι απολυμένοι υπάλληλοι της υπό διαχείριση FBME αποφάσισαν να αναστείλουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους ως ένδειξη καλής θέλησης για την ολοκλήρωση των συζητήσεων μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των εκπροσώπων του προσωπικού.

Σε σημερινή του ανακοίνωση, το προσωπικό της FBME αναφέρει ότι μετά την αναθεωρημένη πρόταση και το πρόγραμμα ενεργειών, στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, οι υπάλληλοι αποφάσισαν να άρουν την απεργία και να αναστείλουν τη διαμαρτυρία από τις 09 Μαΐου, «ούτως ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αναστάτωση στην FBME Bank και στους καταθέτες της μέχρι να εκτελεστεί η πρόταση».

Σημειώνουν ακόμη ότι παρόλο που ακόμα παραμένουν ενέργειες για υλοποίηση από όλες τις πλευρές, τώρα αναμένεται ότι η επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο πλευρών θα ακολουθήσει μια σύντομη και ομαλή πορεία.

«Με την απόφασή τους να τερματίσουν την απεργία και διαμαρτυρία πριν από την ολοκληρωτική ικανοποίηση των αιτημάτων τους οι υπάλληλοι επιδεικνύουν την καλή τους θέληση και δέσμευση ως προς την επίλυση. Οι υπάλληλοι αναμένουν ότι οι Αρχές θα δείξουν την ίδια καλή θέληση και πνεύμα συνεργασίας, και θέλουν να πιστεύουν ότι οι Αρχές θα ενεργήσουν προς την εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων μερών», καταλήγει η ανακοίνωση.