Ανανέωση ή πρόστιμο! – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τα ακόλουθα, σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2015:

1. Οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται από την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2015:

(α) στη διεύθυνση http ://rtd.mcw .gov.cy,

(β) σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα,

(γ) σε εμπορικές τράπεζες,

(δ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ),

(ε) στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΤΤΥ),

(στ) στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

2. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας είναι η Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015.

3. Με βάση τη νέα νομοθεσία οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώνονται μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς επιβάρυνση.

4. Με βάση την ίδια νομοθεσία, για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται μετά τις 8 Σεπτεμβρίου, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με 10% της ετήσιας άδειας.

5. Ο έλεγχος για καταγγελίες θα αρχίσει την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015.