Ανάσα στις τσέπες των δημοτών Λάρνακας – Μείωση στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για τα νοικοκυριά

Τη μείωση στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για τα νοικοκυριά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, μόλις εφαρμοστεί η νέα συμφωνία του Υπουργικού Συμβουλίου με τον εργολάβο του ΧΥΤΥ Κόσιης και εφαρμοστούν οι νέες μειωμένες χρεώσεις εισδοχής ανάμεικτων σκυβάλων.

Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, σε πρόσφατη συνεδρία του, μελετώντας θέματα του Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού του Δήμου Λάρνακας 2015, συζήτησε και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση σύναψης συμφωνίας με τον εργολάβο του ΧΥΤΥ στη Κόσιη, για μείωση των τελών εισδοχής ανάμεικτων σκυβάλων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο «χαιρέτισε την απόφαση, η οποία αναγνωρίζει την άνιση μεταχείριση των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (η οποία επιβάρυνε το Δήμο Λάρνακας επιπλέον, πέραν των €10 εκατομμυρίων από την εφαρμογή της το 2010). Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει μείωση στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων για τα νοικοκυριά».

Ωστόσο προστίθεται στην ανακοίνωση « για να οριστικοποιηθεί η μείωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστεί η νέα συμφωνία με το ΧΥΤΥ και να εφαρμοστούν οι νέες μειωμένες χρεώσεις εισδοχής. Οι χρεώσεις των νοικοκυριών θα παραμείνουν ως έχουν, μέχρι την εφαρμογή της συμφωνίας».

Για σκοπούς ενημέρωσης των δημοτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας αναφέρει στην ανακοίνωση πως «το συνολικό κόστος εισδοχής των σκυβάλων στο ΧΥΤΥ για το 2014 ήταν €1.348 εκατομμύρια και επιπλέον το κόστος περισυλλογής των σκυβάλων τρεις φορές την εβδομάδα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας «επαναλαμβάνει ότι εφόσον υπογραφεί η εν λόγω συμφωνία και μειωθεί στην πράξη το κόστος εισδοχής στο ΧΥΤΥ, θα επανεξετάσει το ποσοστό μείωσης στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων βάση των δεδομένων και όρων της συμφωνίας».

Στο παρόν στάδιο, καταλήγει η ανακοίνωση «οι χρεώσεις των τελών, οι οποίες δεν έχουν αυξηθεί από το 2011 παραμένουν ως έχουν. Πιθανή μείωση μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στο 2016, συνυπολογίζοντας τυχόν μειώσεις που θα επέλθουν μέσα στο 2015».