Ανάσα για πολλές οικογένειες – Στην ειδική διατίμηση της ΑΗΚ και οι λήπτες ΕΕΕ

Σε τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης στην ειδική οικιακή διατίμηση για κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, ώστε να περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) προχώρησε η ΑΗΚ, με βάση απόφαση που λήφθηκε στις 11 Ιουνίου 2015.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου, μέχρι τώρα υπήρχαν περίπου 15.000 οικιακοί καταναλωτές που επωφελούνταν από την ειδική διατίμηση με έκπτωση 20% που τέθηκε σε εφαρμογή την 1.5.2006, μετά από απόφαση του Αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τροποποιήθηκε με νέες αποφάσεις του, που λήφθηκαν στις 12.9.2008, στις 18.5.2010 και στις 27.6.2013.

Με τα νέα μέτρα που λαμβάνονται, στην ειδική διατίμηση θα μπορούν να ενταχθούν και οι λήπτες ΕΕΕ, οι οποίοι σύμφωνα με λίστα που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Εργασίας στην ΑΗΚ, ανέρχονται στους 7000 και αναμένεται να αυξηθούν, όπως δήλωσε η κ. Παπαδοπούλου.

Η εφαρμογή των νέων κριτηρίων ένταξης στη διατίμηση αυτή, θα αρχίσει με τα τιμολόγια που θα εκδίδονται από την 1 Αυγούστου 2015 και μετά, εφόσον υποβληθεί από τον πελάτη το σχετικό έντυπο αίτησης. Ήδη η ΑΗΚ ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της από τον Ιούλιο του 2015 τη σχετική Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην ειδική αυτή διατίμηση, μπορούν να πάρουν πληροφορίες για τα κριτήρια ένταξης τους, καθώς και τη σχετική αίτηση, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ ή από την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.eac.com.cy.

Η υποβολή της αίτησης αυτής πρέπει να γίνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.

Όπως δήλωσε η κ. Παπαδοπούλου με την υποβολή της αίτησης και εφόσον ο καταναλωτής είναι ήδη δικαιούχος ΕΕΕ δεν θα χρειάζονται επιπλέον πιστοποιητικά, αλλά απλώς θα ελέγχεται ότι ο συγκεκριμένος καταναλωτής περιλαμβάνεται όντως στη λίστα του Υπ. Εργασίας.

Η οικιακή διατίμηση με κώδικα 08 εξακολουθεί να ισχύει για κάθε μία από τις πιο κάτω κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία:

– πολύτεκνες οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω με βάση καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια
– πενταμελείς οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά και με βάση καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια
– λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος
– λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας
– λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα και
– λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα.