Ανάσα αισιοδοξίας – Μικρότερο εμπορικό έλλειμμα το πρώτο πεντάμηνο, σε σχέση με πέρσι

Στα €1.175,9εκ. έκλεισε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου, έναντι €1.336,6εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Μάιο του 2015.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου ήταν €2.027,0 εκ. σε σύγκριση με €1.971,4εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τους πρώτους πέντε μήνες του έτους ήταν €851,1εκ. σε σύγκριση με €634,8εκ. την ίδια περίοδο του 2014.

Κατά το μήνα Μάιο οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €432,5εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Μάιο 2015 ήταν €181,4εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €118,5εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €62,9εκ.

Σε ό,τι αφορά τον Ιούνιο, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις οι συνολικές εισαγωγές ήταν €444,3 εκ., εκ των οποίων €323,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €120,8 εκ. εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €125,7 εκ., εκ των οποίων €62,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και €63,3 εκ. εξαγωγές σε τρίτες χώρες.