Ακριβή η εθελούσια αποχώρηση για τη CYTΑ – Πόσο στοίχισε το 2014

Περισσότερα από είκοσι οκτώ εκατομμύρια ευρώ, κατέβαλε το 2014 η CYTA στους πεντακόσιους είκοσι έναν εργαζόμενους στον ημικρατικό οργανισμό, που επέλεξαν το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Το θέμα, ανέδειξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA Χρίστος Πατσαλίδης, παρουσιάζοντας τα οικονομικά πεπραγμένα του ημικρατικού οργανισμού για την προηγούμενη χρονιά.

Το γεγονός μάλιστα, επέφερε σοβαρή μείωση στα συνολικά κέρδη της CYTA, σε σχέση με το 2013, καθώς εάν δεν καταβαλλόταν το κόστος του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης θα ξεπερνούσαν τα εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ.

Με απλή μαθηματική πράξη, η αναλογία για κάθε εργαζόμενο που κλήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του, δεν ξεπερνά τις πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ και οπωσδήποτε δεν συνιστά πρόκληση, ακόμη και σε σχέση με τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τόπος, αφού πρόκειται για ανθρώπους με πολυετή υπηρεσία στον ημικρατικό οργανισμό.

Αυτό όμως που συνιστά πρόκληση, είναι πως τα οικονομικά αποτελέσματα της CYTA, ουδόλως εξυπηρετούν τον στόχο που έθεσαν Διοίκηση, Διεύθυνση και προσωπικό για μεγιστοποίηση της αξίας του οργανισμού και εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Η κοινή λογική επιτάσσει, πως όταν μία επιχείρηση παρουσιάζει μείωση κερδών, από όπου και αν προέρχεται ή προκαλείται, ο εν δυνάμει επενδυτής θα κατέχει θέση ισχύος στο τραπέζι του διαλόγου, για το πολυπόθητο deal…