“Έρχεται” η live μετάδοση τιμών απο πρατήρια καυσίμων

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μετάδοσης τιμών λιανικής πώληςης καυςίμων, απο τα πρατήρια πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, τις επόμενες ημέρες ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τη διαδικτυακή εφαρμογή, με την οποία οι καταναλωτές θα ενημερώνονται, ανα πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο, για τις τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων στην περιοχή όπου ζουν, εργάζονται ή διακινούνται ώςτε να επιλέγουν το φθηνότερο πρατήριο για να γεμίςουν το ρεζερβούαρ του οχήματος τους.
Καλά ενημερωμένες πηγές, ανέφεραν στην apokalipsi.com, οτι η κυβέρνηςη κατάφερε να υπερπηδήσει αρκετά απο τα εμπόδια που προέβαλαν οι πρατηριούχοι και να συγκεράσει τις διάφορες ανησυχίες, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παράνομο έλεγχο στις οικονομικές καταςτάςεις εταιρειών. Οι πρατηριούχοι, είχαν μάλιςτα ζητήςει απο τον Υπουργό Ενέργειας να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύςτημα μετάδοσης των τιμών και να καταχωρούν οι ίδιοι τα απαιτούμενα στοιχεία, ωςτόςο η πρόταση απορρίφθηκε.
Το σύστημα αναμενεται να φιλοξενεί σε πρώτη φάςη, τα δεδομένα απο διακόςια ενενήντα πρατήρια καυςίμων, με στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου, την ειςαγωγή όλων ανεξαιρέτως των πρατηρίων.
Όπως πληροφορούμαστε, ο Υπουργός Ενέργειας αναμενεται να εγκαινιάσει άμεςα κύκλο επαφών με αρχηγούς ή εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων για ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται και τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, για διαφάνεια στην τιμολόγηση καυσίμων.
Η κυβέρνηση, φαίνεται να αντιλαμβάνεται πολύ καλά την έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση καυσίμων απο τις εταιρείες εισαγωγής και διανομής πετρελαιοειδών, και ως εκ τούτου, επόμενο βήμα θα είναι η περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου και η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για επίλυση του προβλήματος.