Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο λιμάνι Λεμεσού

Πέραν των εβδομήντα οίκων διεθνώς έχουν ήδη ενδιαφερθεί για την ανάπτυξη του νέου λιμανιού της Λεμεσού, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού προσέλκυσης επενδυτών.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ  το μεγάλο ενδιαφέρον εγγυάται σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του διαγωνισμού, τονίζει ο πρόεδρος της αρχής λιμένων Αλέκος Μιχαηλίδης, σημειώνοντας ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος. Αναφέρει, ακόμα, ότι τα οφέλη από αυτή την απόφαση θα είναι σημαντικότατα και πολυδιάστατα, αφού πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας για την χώρα.

Οι διαχειριστές, που θα αναλάβουν τις τρεις εμπορικές δραστηριότητες, επισημαίνει ο κύριος Μιχαηλίδης, δηλαδή, τον εμπορευματικό σταθμό, τον σταθμό πολλαπλών χρήσεων και τις θαλάσσιες υπηρεσίες, θα έχουν την υποχρέωση να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους, ώστε να ενισχύσουν τη θέση του λιμένα της Λεμεσού στη Μεσόγειο με προφανή οφέλη για την οικονομία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα έγγραφα προεπιλογής μέχρι τις δεκαεπτά Ιουλίου.